Blog mestres

Tot el que cal saber sobre els jocs cooperatius

Divendres, 27 Novembre 2020
Els jocs cooperatius son aquells en els que tots els jugadors treballen i s’esforcen per aconseguir un objectiu comú. La característica principal es que els objectius sempre seran positius, no competitius, i tot sovint relacionats amb activitats motrius.
En els últims anys, hem viscut grans canvis a nivell social, que han fet que ens plantegem si el concepte d’educació que havíem mantingut fins ara segueix sent la millor manera de formar als infants.
Ens trobem en un context en el que l’educació escolar ja no només es centra en l’assoliment de continguts. Ara, l’escola també fa una gran tasca d’aprenentatge de valors, habilitats socials i cognitives... Entrem en el mon de les escoles inclusives, que tenen l’objectiu d’aconseguir que tots els alumnes aconsegueixin arribar fins al màxim del seu potencial.
S’ha demostrat que les eines lúdiques son un bon full de ruta per aconseguir aquests objectius, i entre elles, destaquen els jocs cooperatius.
Avui, us expliquem tot el que cal saber sobre els jocs cooperatius.


Què son els jocs cooperatius?

Els jocs cooperatius son aquells en els que tots els jugadors treballen i s’esforcen per aconseguir un objectiu comú. La característica principal es que els objectius sempre seran positius, no competitius, i tot sovint relacionats amb activitats motrius.
En aquest tipus de jocs caldrà que els jugadors s’ajudin mútuament, que aprenguin a compartir i cooperar. D’aquesta manera evitarem l’oposició o competitivitat i la participació en condicions d’inferioritat.
Els jocs cooperatius fomenten l’aprenentatge del treball en equip i promouen la resolució constructiva de conflictes.


Tipus de jocs cooperatius

A continuació, expliquem els diversos tipus de jocs cooperatius que existeixen:
  • Jocs de presentació: Acostumen a ser jocs molt senzills. L’objectiu principal es presentar-se, ser un primer contacte entre els participants, una primera aproximació.
  • Jocs de coneixement: Com el seu nom indica, la idea darrera d’aquests jocs és que els jugadors es coneguin entre si.
  • Jocs d’afirmació: L’objectiu prioritari es que els participants es reafirmin com a persones, així com que el grup es reafirmi com a tal.
  • Jocs de confiança: La finalitat és, clarament, estimular la confiança tant del grup com d’un mateix. Normalment es fa a través d’exercicis físics.
  • Jocs de resolució de conflictes: En aquesta varietat es plantegen situacions de conflicte i els participants les han de resoldre de forma cooperativa.
  • Jocs de distensió: L’objectiu fonamental és deixar anar energia, gaudir d’una bona estona en grup, estimular el moviment...
Algunes idees

Com hem vist, els jocs cooperatius pretenen fomentar la cultura de la pau i no violència. D’aquesta manera, els jocs cooperatius volen trencar amb la visió individualista-competitiva (que guanyi el millor), per construir-ne una altra de solidaria-participativa. Així, els jocs deixarien de ser d’un contra l’altre, per ser d’un amb l’altre per aconseguir l’objectiu comú.

A partir d’aquí, et recomanem un parell d’activitats per fer a classe, que ajuden a cohesionar el grup.

Nens d’entre 8 i 11 anys: El llaç
En aquest joc no cal material, només un espai gran pel que desplaçar-se. Un infant pren el rol de perseguidor, i el seu objectiu és anar incorporant els seus companys a la cadena i, agafats de la mà, atrapar a la resta.
La conversa pot girar entorn al treball en equip, els avantatges i desavantatges i les oportunitats que pot implicar.
 
Joves de 14 a 16 anys: Endrecem sabates
L’objectiu serà endreçar una pila se sabates que estaran barrejades i a l’altra banda de l’espai que s’hagi delimitat per fer l’activitat. Es formaran dos grups que, per torns, hauran d’acostar-se endreçadament a la pila de sabates, endreçar-les i tornar a la línia de sortida.
A més de treballar la velocitat de reacció, també fomenta el treball i organització cooperativa, així com la resolució de conflictes.