Blog mestres

Què és la competència emocional i com treballar-la a classe?

Divendres, 12 Abril 2019
Les emocions són una part indispensable de qualsevol ésser humà, tant les emocions positives com les emocions negatives compleixen una important funció en tots els moments de la vida.
Les emocions són una part indispensable de qualsevol ésser humà, tant les emocions positives com les emocions negatives compleixen una important funció en tots els moments de la vida. Comprendre i gestionar les emocions és  indispensable per a la competència emocional, que forma part del procés d'aprenentatge de totes les edats, i té un efecte directe en el desenvolupament dels alumnes. Vols saber més sobre la importància de la competència emocional i com treballar-la a classe amb els teus alumnes? No et perdis aquest article que hem preparat.Què és la competencia emocional?

La competència emocional està molt lligada a la intel·ligència emocional encara que no és exactament el mateix. La competència emocional és la capacitat d'un individu de reconèixer les emocions, i ser capaç també de gestionar, comunicar i expressar aquestes emocions. La intel·ligència emocional d'altra banda, no és tan sols la capacitat de reconèixer i gestionar les pròpies emocions, sinó també de reconèixer-les fàcilment en les altres persones, apreciar-les i reaccionar a elles en el context apropiat. És freqüent que quan qualsevol persona vol millorar les seves habilitats comunicatives i socials, se centri en la intel·ligència emocional i comenci a treballar-la, però sovint oblidem la competència emocional i el reconeixement i gestió de les emocions pròpies, resultant molt més difícil millorar les capacitats socials. Un bon nombre dels problemes de socialització en totes les etapes de la vida, provenen de que moltes persones són incompetents emocionalment ja que es tendeix a confondre la gestió de les emocions i l'assertivitat amb reprimir les emocions, la qual cosa indica una falta de la intel·ligència emocional necessària per reconèixer, expressar i gestionar els fenòmens emocionals tant propis com a aliens.


Competencia emocional

Citant a Daniel Goleman, un dels psicòlegs més reconeguts dins de l'àmbit de la competència i intel·ligència emocional, la intel·ligència emocional representa el 80% de l'èxit en la vida. La manca de competència emocional es manifesta al llarg de tota la vida, i genera problemes no solament en les relacions amb els altres sinó també en els entorns escolars i professionals, ja que repercuteix en tots els aspectes de la vida d'una persona. De la mateixa manera, una persona competent emocionalment i amb una elevada intel·ligència emocional, no solament tindrà un estat anímic millor en ser capaç de gestionar les seves emocions i una major capacitat de resolució de problemes, sinó que a més trobarà més facilitats en la seva vida professional, personal i escolar ja que relacionar-se amb altres persones no suposarà un obstacle en cap cas i arribarà a conèixer-se a si mateix en profunditat.


Cal treballar les emocions a l'escola? 

Si entenem l'educació i l'escolarització des d'un punt de vista que inclogui no només coneixements acadèmics, sinó també valors vitals que portin amb si l'educació integral dels alumnes, la competència emocional és de total importància. Des del començament de la seva escolarització, els nens i les nenes troben en tots els reptes de l'escola una important font no només d'aprenentatge, sinó també de pràctica i socialització, i moltes de les experiències vitals que es produeixin al centre educatiu marquen profundament als nens i adolescents.

La intel·ligència emocional representa el 80% de l'èxit en la vida
Daniel Goleman


És evident, doncs, que el procés de desenvolupament emocional no solament s'edebé i/o afecta a les hores no lectives o a les capacitats no d'aprenentage, ja que pot arribar a determinar si un alumne es desenvolupa amb èxit tant de forma acadèmica, com professionalment en el futur. Per exemple, una persona que no compti amb les habilitats socials necessàries, tindrà molt difícil expressar-se, fer qualsevol exposició en públic, realitzar una pregunta a l'aula o treballar en equip amb els seus companys, per la qual cosa ajudar al desenvolupament de la competència emocional encara que no sigui una matèria en si mateixa, és de vital importància també a l'escola.


Com començar a treballar la competència emocional?

Com vèiem en els punts anteriors, la base de la socialització i de la intel·ligència emocional està en el propi individu, en la capacitat d'identificar i reconèixer les emocions pròpies, gestionar-les i expressar-les adequadament i de forma assertiva, per això és important que aquest sigui el punt de partida per treballar la competència emocional i la intel·ligència emocional també a l'escola.


Treballar les emocions a classe

Depenent de l'edat, els aspectes a treballar per desenvolupar la competència emocional són diferents, però és important tenir en compte que l'educació que reben els alumnes en termes emocionals des de nens no sempre és de la mateixa qualitat ni s'imparteix d'igual manera a tots els centres. Per això és important avaluar en quin punt es troben els alumnes independentment del curs,  ja que pot ser que no se li hagi donat la importància necessària a l'educació emocional en els primers cicles escolars i cal treballar a un nivell adequat per a l'alumne o grup ja que es tracta de coneixements acumulatius. A més, existeixen multitud d'activitats complementàries que ajuden a desenvolupar la capacitat emocional dels alumnes.


Com treballar les emocions en classe

Infantil i Primària


A l'etapada d'educació infantil i primària és on es fixen les bases de la competència emocional, que se centren en el reconeixement de les emocions concretes, els canvis físics associats a les emocions, la forma d'expressar-les i les formes d'actuar en conseqüència davant de per exemple les emocions negatives. En aquest petit documental del col·legi Sagrada Família de Gavà  els seus mestres deixen molt clar les raons per les quals l'educació emocional és tan important, i com afecta a etapes posteriors de la vida. Veure video.


Primària i Secundària

Quan  parlem de nens una mica més grans, i pre adolescents i adolescents, si la competència emocional s'ha treballat bé als cicles anteriors, és el moment  per començar a ampliar aquests coneixements. Conèixer les raons per les quals les persones reaccionen als sentiments d'una determinada manera des d'una perspectiva emocional i biològica, seguir desenvolupant l'auto-control, fomentar l'empatia, l'assertivitat, i la capacitat de demanar ajuda quan sigui necessari són temes d'especial importància una vegada assentades les bases. Un aspecte especialment important és el treball de l'autoestima, ja que a les etapes de pre-adolescent i adolescents coincideixen amb un moment vital especialment crític, en el qual els canvis físics, mentals i hormonals que es produeixen en els alumnes generen un allau d'emocions que pot resultar caòtic tant per a ells com para el seu entorn escolar i familiar. Ajudar als joves en la gestió de les seves emocions perquè l'adolescència no esdevingui un període traumàtic és especialment important.


En resum
​​​​​​
La competència emocional és la base per a les capacitats socials presents i futures de qualsevol individu, i afecta de manera decisiva en el desenvolupament mental, personal, acadèmic i professional. L'educació emocional que inclou el foment d'aquestes capacitats és cada vegada més crítica per preparar als alumnes i permetre que progressin, per això cal incloure-la dins el treball de classe i han de treballar-se tant dins com dins de l'aula.