Blog mestres

Les millors activitats educatives i de lleure per nens i nenes fins a primària

Dilluns, 11 Març 2019
Sovint, mantenir l'atenció dels alumnes pot ser complicat, com també ho pot ser el fomentar la col·laboració i l'interès a l'aula.
Sovint, mantenir l'atenció dels alumnes pot ser complicat, com també ho pot ser el fomentar la col·laboració i l'interès a l'aula. És aquí on cobra un paper important la possibilitat d'incloure activitats complementàries de lleure educatiu dins el programa lectiu, que permetin avivar l'interès dels estudiants i reduir la monotonia de les classes.

Veurem a continuació les millors idees per activitats educatives i de lleure enfocades a alumnes d'infantil i primària, així com la importància d'incloure-les en un programa educatiu.

Activitats extraescolars o complementàries?

Encara que puguin semblar el mateix, la veritat és que les activitats extraescolars i les complementàries són completament diferents encara que a vegades la temàtica pot coincidir.

Les activitats extraescolars són activitats que complementen l'educació i són realitzades fora de l'horari escolar. Poden ser plantejades i planificades tant pel propi centre escolar com per l'alumne i el seus familiars.

Per altra banda, les activitats complementàries són activitats que es realitzen en els centres educatius dins el programa lectiu i estan incloses en les hores escolars, però a diferència de les hores "de classe", les activitats complementàries s'utilitzen com a complement a l'aprenentatge de l'aula, treballant aspectes del programa escolar o afegint diferents experiències per aconseguir l'educació integral dels alumnes.


La importància d'incloure activitats en un programa educatiu complet

Les activitats complementàries són un recurs educatiu de gran valor, que permeten beneficiar-se d'una gran quantitat d'aspectes tant als alumnes, com al docent:
 • Alleugeriment de l'estrès i la rutina
 • Millora de la socialització i cooperació dels alumnes
 • Descobriment de noves habilitats
 • Desenvolupament de la consciència social
 • Millora de la creativitat i les habilitats psicomotrius
Pots aprendre més coses sobre els beneficis de les activitats complementàries en aquest article del nostre blog.

Activitats educatives i de lleure per nens d'educació infantil i primària

Ens centrarem en les activitats complementàries que poden ser utilitzades per completar la formació dels alumnes dins del programa escolar de cada centre, i per fer-ho veurem varis exemples d'activitats de lleure educatiu.


Sortides culturals

Les sortides culturals són una gran opció per treure els alumnes de la rutina i al mateix temps aprendre coses noves, que complementen lo après a l'aula amb exemples pràctics i visuals.

Algunes opcions molt utilitzades de sortides culturals poden ser:
 • Visites a museus
 • Obres de teatre
 • Musicals
 • Conferències
 • Salons, fires o esdeveniments
En aquestes sortides culturals els alumnes poden veure de forma pràctica i experimentar lo après a classe, reforçar i incentivar l'aprenentatge d'idiomes si és una obra o activitat en anglès, o despertar el seu interès en diverses àrees, professionals o activitats.


Tallers

És possible organitzar tallers per cicles educatius concrets o inclús per varis al mateix temps. Un taller educatiu consisteix en realitzar activitats pràctiques que giren al voltant d'una temàtica en concret.


Debats

Reservar una franja de la classe perquè els alumnes puguin debatre sobre temes que els són d'interès, o que estan relacionats amb el programa educatiu, no només farà menys rutinària l'activitat a l'aula, sinó que permet que els alumnes treballin la seva expressió, l'assertivitat, el pensament crític, i desenvolupin també interès per temàtiques diferents, a més de fomentar la col·laboració dins el grup de la classe.


Dies temàtics

Realitzar dies o setmanes temàtiques és una pràctica habitual en moltes escoles, usant en molts casos dates senyalades en el calendari per donar-hi una nova dimensió.

Des de festivitats com Nadal, Halloween o la castanyada, a la popular Setmana Cultural, dia de la pau, o dia contra la violència de gènere, hi ha moltes possibilitats que permeten reserva un o varis dies per treballar temàtiques concretes plantejant tallers, xerrades, competicions i activitats de tot tipus.


Excursions i colònies

Les excursions i les colònies són amb freqüència un dels recursos més utilitzats pels centres educatius, que permeten no només treballar aspectes vistos a l'aula, sinó també altres que d'una altra manera seria impossible. Existeix una gran quantitat de possibilitats de cara a realitzar excursions educatives i poden realitzar-se amb varis cicles educatius a la vegada per facilitar la logística i abaratir costos. És important en aquests casos planificar amb detall l'excursió i la millor idea és recórrer a proveïdors especialitzats en aquestes activitats per evitar circumstàncies no desitjades, que comptin amb instal·lacions i personal preparat per aprofitar l'experiència al màxim possible en tots els aspectes.

Els tallers poden ser realitzats tant dins del centre educatiu, a les pròpies aules, a la sala d'actes o al pati, o fora del centre depenent de la temàtica, que pot ser molt variada i per complementar les hores lectives habituals. Us deixem a continuació algunes idees per organitzar tallers que faran les delícies dels alumnes de primària i educació infantil.
 • Taller de Cuina i alimentació saludable
 • Taller de Música
 • Taller de Dansa
 • Taller d'expressió artística
 • Taller de literatura
 • Taller de teatre
 • Taller d'anglès
Una altra bona opció és realitzar tallers temàtics amb fins de conscienciació social, com bullying, igualtat de gènere, ecologia, astronomia etc, que en molts casos poden realitzar-se no només dins del centre, sinó també en excursions programades.


Debats

Reservar una franja de la classe perquè els alumnes puguin debatre sobre temes que els són d'interès, o que estan relacionats amb el programa educatiu, no només farà menys rutinària l'activitat a l'aula, sinó que permet que els alumnes treballin la seva expressió, l'assertivitat, el pensament crític, i desenvolupin també interès per temàtiques diferents, a més de fomentar la col·laboració dins el grup de la classe.


Dies temàtics

Realitzar dies o setmanes temàtiques és una pràctica habitual en moltes escoles, usant en molts casos dates senyalades en el calendari per donar-hi una nova dimensió.

Des de festivitats com Nadal, Halloween o la castanyada, a la popular Setmana Cultural, dia de la pau, o dia contra la violència de gènere, hi ha moltes possibilitats que permeten reserva un o varis dies per treballar temàtiques concretes plantejant tallers, xerrades, competicions i activitats de tot tipus.


Excursions i colònies

Les excursions i les colònies són amb freqüència un dels recursos més utilitzats pels centres educatius, que permeten no només treballar aspectes vistos a l'aula, sinó també altres que d'una altra manera seria impossible. Existeix una gran quantitat de possibilitats de cara a realitzar excursions educatives i poden realitzar-se amb varis cicles educatius a la vegada per facilitar la logística i abaratir costos.

És important en aquests casos planificar amb detall l'excursió i la millor idea és recórrer a proveïdors especialitzats en aquestes activitats per evitar circumstàncies no desitjades, que comptin amb instal·lacions i personal preparat per aprofitar l'experiència al màxim possible en tots els aspectes.


Esports

Els esports són una important activitat tant complementària com extraescolar, que permet no només millorar la relació entre companys i la unitat del grup, sinó també inculcar valors fonamentals com la necessitat de portar una vida activa i fugir del sedentarisme.


Xerrades i esdeveniments

La possibilitat d'assistir a conferències, xerrades i esdeveniments educatius tant dins com fora del centre escolar, és un important recurs per l'educació dels alumnes. És possible convidar als centre ponents especialitzats, o assistir a conferències i esdeveniments organitzats especialment per determinats cicles educatius. En aquest cas, les temàtiques són molt variades i els docents poden seleccionar les més adequades per complementar el seu programa educatiu, abastant des de temàtiques socials, a educatives, activitats lúdiques, idiomes o sortides professionals per als alumnes.


Cine i documentals
La utilització del cine com element didàctic a l'aula és molt popular en molts centres educatius, i pot utilitzar-se amb fins complementaris fàcilment. No només serà una activitat refrescant i diferent pels alumnes, sinó que a més permet treballar les pel·lícules o documentals posteriorment a l'aula mitjançant debats o redaccions.

Pots trobar recomanacions de pel·lícules i documentals per visionar a classe en aquest article del nostre blog.


En resum

La utilització d'activitats complementàries com a recurs educatiu és una important eina per l'educació integral dels alumnes.

Independentment del format escollit, no només ajuden a completar el programa lectiu dels cursos, sinó que a més ajuden a trencar amb la monotonia de les classes i ajuden a mantenir l'interès i la motivació dels estudiants si s'escullen adequadament i es realitzen amb freqüència i variabilitat. Coneixes alguna altra activitat que afegiries a aquesta llista?