Blog mestres

Perquè el lleure educatiu ha d'estar present a la teva escola?

Dijous, 11 Abril 2019
El concepte de lleure és, a vegades, una àrea desconeguda i desaprofitada, especialment quan es parla de temps de lleure dels més petits
El concepte de lleure és, a vegades, una àrea desconeguda i desaprofitada, especialment quan es parla de temps de lleure dels més petits.
Entenem el lleure com "temps lliure", és a dir, temps lliure en el qual no s'han de realitzar tasques relacionades amb la feina, que en el cas de nens en etapa d'escolarització és estudiar, i es pot dedicar a altres activitats. En el cas dels nens i adolescents, el correcte aprofitament del temps lliure o temps de lleure, incloent les activitats complementaries, és summament important de cara a enriquir l' educació dels alumnes, aconseguir desconnectar de la rutina per tenir una millor actitud i un millor rendiment, i aconseguir desenvolupar valors d'educació integral que seria impossible en hores lectives convencionals. Vols saber perquè el lleure educatiu mai ha de faltar a l'escola? T'ho expliquem a continuació...


Perquè el lleure educatiu és important a les escoles

Els conceptes d'"Aprendre jugant" i del "Lleure educatiu" són tan atractius com desconeguts, amb una certa sensació d'utopia inassolible, però lo cert és que no és impossible. La possibilitat de que els alumnes centrin el seu interès en activitats que els suposin un enriquiment no només acadèmic, sinó també moral i intel·lectual, passa tant per la família propera, com pel centre educatiu, ja que en moltes ocasions es tracta d'activitats que els nens i adolescents desconeixen i és important ajudar-los a descobrir. El suport des del centre educatiu a  les activitats de lleure educatiu és crític per fomentar l'interès dels alumnes i permetre el descobriment d'aquestes activitats i d'interessos personals, i és el que obre la porta en molts casos als joves, a interessar-se per activitats que complementen una educació integral, que no només està vinculada a valors acadèmics. L' única diferència del lleure educatiu amb la concepció més tradicional del temps lliure, és que es tracta d'entendre que aquest temps no només serveix per jugar o distreure's, sinó que pot ser utilitzat en diferents activitats que són igualment divertides, i que porten en sí mateixes un aprenentatge. En pràcticament totes les escoles s'afegeixen activitats complementàries a tots els programes educatius de tots els cicles, i és precisament en aquestes activitats complementàries, on es poden aprofitar el potencial del lleure educatiu.


1. Disminució de l'estrès i la rutina

Com ja hem comentat en altres ocasions, l'estrès, l'ansietat, la falta d'interès o la rutina afecta a l'estat d'ànim, actitud i rendiment dels adults i també en els nens i adolescents. La majoria dels estudiants han sofert diferents episodis d'estrès, aclaparament i desmotivació molt lligats a la seva educació, és per això que és important reduir-lo el màxim possible. Les activitats de lleure educatiu, permeten allunyar-se de la rutina i crear una diversió enriquidora, que permet no només aprendre sobre noves àrees, sinó que també practicar i reafirmar el que ja s'ha après, com per exemple una excursió per repassar conceptes de biologia, o en una funció de teatre en anglès.


2. Millora de la salut mental

Molt lligat al punt anterior es troba l'increment de problemes mentals en els estudiants, que són adquirits durant la seva escolarització. Aquests trastorns estan molt associats amb l'estrès, la pressió, l'ansietat, i que poden posteriorment derivar en conductes molt perjudicials com la violència, el bullying, l'abús de substàncies nocives, trastorns alimentaris o depressions entre altres. Les greus conseqüències que poden tenir aquesta pressió que pateixen els estudiants, fa que sigui imprescindible comptar amb activitats de lleure que facilitin l'aprenentatge, que a més ajudin a airejar-se i  mitigar els efectes negatius de l'estrès, i que ajudin als joves a gestionar el seu temps lliure de forma intel·ligent i enriquidora.


3. Continuïtat durant tota la vida

Els hàbits apresos durant les primeres etapes de la vida, són els més fàcils de conservar,  i els més difícils de canviar posteriorment. És per això que és important per exemple que els nens aprenguin a porta un estil de vida saludable, a menjar de forma equilibrada, a llegir regularment, i un llarg elenc d'hàbits que els acompanyaran durant tota la seva vida, i els aporten aprenentatge, salut, desenvolupament i benestar. La possibilitat de donar suport a aquests hàbits des de les escoles amb programes d'activitats de lleure educatiu, és de vital importància perquè els petits aprenguin a afegir aquests valors a les seves vides de forma permanent, i no només puguin créixer acadèmicament, sinó també com a persones.


4. Socialització i activitats en grup divertides

Les activitats de lleure educatiu poden realitzar-se des del centre educatiu o de forma individual, però les que s'impulsen des de l'escola, tenen el valor afegit de que habitualment són activitats per una classe, curs o cicle complets. Que un grup d'estudiants passi temps d'elevada qualitat, gaudint d'activitats educatives en conjunt, afavoreix no només la socialització dels nens i adolescents, sinó que també permet fomentar valors de convivència, tolerància, treball en equip, etc. Existeixen activitats que estan dissenyades especialment per fomentar aquests valors de grup, com per exemple les cases de colònies o excursions programades, que permeten no només treballar punts concrets del programa educatiu, sinó que a més estan preparades perquè els nens i adolescents treballin aquestes àrees de forma grupal i col·laborativa. I per si fos poc, sumar diversió i experiències vitals a les activitats de lleure educatiu, fer que el valor que tenen aquestes activitats pels estudiants sigui encara major.


5. Ampliació del programa educatiu

Hi ha valors i conceptes que són molt més senzill d'aprendre i raonar si és possible experimentar-los per un mateix, i en el cas dels nens i adolescents, experimentar té un valor encara més important. Les activitats de lleure educatiu poden i s'han d'aplicar per enriquir el programa pedagògic, ja que aporten un valor afegit a l'educació que és difícil d'obtenir dins de l'aula, permetent així que es puguin treballar i reforçar àrees que amplien l'educació integral.


6. Gestió del temps lliure

En la societat actual, és realment fàcil accedir a activitats de lleure, distraccions i en definitiva a activitats de temps lliure en les que adults, nens i adolescents troben un refugi i una desconnexió de la rutina. És per això que és important ajudar els joves a que aquest temps de lleure no només serveixi per distreure o s'utilitzi en activitats que poden ser perjudicials per ells o generar perilloses addiccions, sinó que sigui un lleure de qualitat, que resulti enriquidor. La necessitat de socialitzar i conèixer el món que els rodeja és molt important per nens i adolescents, lo qual deixa oberta la porta a que puguin ser guiats a activitats de lleure des dels propis centres educatius, que els generen interessos en activitats i matèries que d'una altra manera els serien desconegudes i no només els aporti els valors positius de la distracció i el joc, sinó a més, temps de lleure de verdadera qualitat.


En resum

Hi ha poques maneres millors de cohesionar un grup i fer que els estudiants aprenguin amb el màxim interès, que fer-ho mitjançant activitats de lleure educatiu. La possibilitat d'aprendre i gestionar el temps lliure, de forma divertida i a més, enriquidora, té efectes molt positius tant en el seu aprenentatge, com en l'estat mental del grup i dels estudiants de forma individual. Quines activitats de lleure educatiu consideres que són les més enriquidores pels alumnes? Quines utilitzes tu a la teva escola?