Blog pares

Com millorar la convivència familiar? 6 Consells per aconseguir-ho

Diumenge, 27 Octubre 2019
Encara que pugui semblar una missió impossible i en ocasions les nostres llars semblin l'escenari d'una batalla campal, aprendre no només a compartir l'espai sinó també a conviure és molt important perquè una família es mantingui unida.
Encara que pugui semblar una missió impossible i en ocasions les nostres llars semblin l'escenari d'una batalla campal, aprendre no només a compartir l'espai sinó també a conviure és molt important perquè una família es mantingui unida.

Amb la col·laboració de tots els membres de la família és possible mantenir una convivència familiar en la que tots els integrants se sentin units i feliços. Veiem a continuació els sis punts essencials que us ajudaran a aconseguir aquest objectiu "impossible": 

1. Parlar, sense cridar ni barallar-se

Mantenir una bona comunicació és essencial per una bona convivència familiar, i en el cas dels petits de la família és especialment important ja que necessiten aprendre el valor de solucionar les diferències amb altres persones de forma assertiva i calmada.

Un ambient familiar amb discussions, crits o faltant al respecte és el caldo de cultiu perfecte per una convivència negativa en la que tots els integrants se sentin incòmodes, a més de que poden generar problemes de caràcter i desenvolupament especialment en nens i nenes.

Per a sostenir una bona comunicació familiar és important tenir en compte els següents punts: 
  • Evitar les discussions innecessàries
  • Arreglar les coses parlant, no cridant
  • Tots els membres de la família han de ser tractats de forma justa
  • Una disculpa a temps evita mals majors
  • Ser comprensiu, ningú no és perfecte
2. Respectar els sentiments

Un dels punts més importants per millorar la convivència familiar és respectar els sentiments de tots els membres de la família. Quan succeeixi un esdeveniment  no tots els membres de la unitat familiar ho percebran de la mateixa manera, i alguna cosa que pugui sembla irrellevant pot ser una situació estressant o angoixant per a una altra persona.

S'ha de tenir en compte també que algunes etapes com l'adolescència poden resultar complicades perquè els canvis físics i mentals que es donen en aquesta edat poden afectar també a l'autoestima i els sentiments, per això és especialment important que els demés membres de la família facin un esforç especial per respectar i mantenir una bona comunicació i convivència.

3. Repartir les feines de casa

Que el repartiment de les tasques de casa sigui just i equitatiu entre els membres de la família té més importància de la que pot semblar en un primer moment, ja que fomenta els valors d'igualtat de gènere i ajuda als més joves de la casa a sentir-se valorats.

A més, no només és important de cara als valors que transmet de que tots els membres de la família tenen responsabilitats en tenir cura de la família i la llar, sinó que a més ensenya als nens i nenes habilitats que necessitaran en el futur per poder ser autosuficients, i evitar que depenguin dels seus pares.

Com ja hem vist en altres ocasions, com en aquest article del nostre blog sobre trucs per preparar la maleta amb els teus fills, el millor truc de tots és que aprenguin a fer-ho per sí mateixos i només els ajudis si és estrictament necessari, al igual que succeeix amb les feines de la llar, ja que necessiten aprendre a cuidar-se per si mateixos sense dependre dels seus familiars per les activitats més elementals i els ajudi també a desenvolupar la seva autoestima

4. Passar temps de qualitat junts

Las responsabilitats diàries són imprescindibles, però en ocasiones dificulten que la família passi temps junts i això repercuteix en la convivència familiar.

Amb una bona organització és possible trobar moments al llarg de la setmana per passar temps junts, compartir experiències, realitzar activitats, fer esport, passar les vacances, anar d'excursió, i ajuda a millorar l'ambient familiar i a més poder explotar els beneficis de portar uns hàbits de vida saludables.

Només s'ha de tenir en compte que el temps que la família dediqui a realitzar activitats junts sigui de qualitat, i se li doni una elevada prioritat en la vida de tots els membres de la família per poder dur a terme la planificació cada setmana i complir-la. A més s'ha de procurar que ho gaudeixin tots i sigui per divertir-se, aprendre i fomentar la comunicació i la col·laboració.

5. Evitar la sobreprotecció

Dins dels problemes domèstics la hiperpaternitat, paternitat/maternitat helicòpter, també conegudes més col·loquialment com sobreprotecció és possiblement el més habitual i perjudicial en les relacions familiars, especialment en la relació entre els progenitors i els seus fills i filles.

Com ja hem vist amb anterioritat en el nostre article "El secret pel futur dels teus fills i de la teva relació amb ells", quan els nens van creixent necessiten augmentar la seva autonomia progressivament fins aconseguir valer-se per si mateixos, i en el cas de que el els pares i mares no permetin aquest creixement més autònom dels petits els problemes en el desenvolupament intel·lectual i mental dels nens no es faran esperar.

La sobreprotecció de les mares i pares sobre els seus fills i filles es realitzada amb la millor de les intencions, però pot arribar a tenir unes conseqüències devastadores per la vida familiar, així que és important evitar creuar aquesta línia ja que no beneficiarà en cap cas la convivència familiar.

6. Autonomia i intimitat

Respectar l'autonomia i intimitat de tots els membres de la família és un ingredient fonamental per la convivència familiar. Una família unida no és la que passa tot el dia junta, sinó la que treballa en equip, gaudeix de temps de qualitat plegats amb freqüència, es comunica adequadament i respecte l'espai i els sentiments dels demés membres de la família.

Aquest punt és especialment important amb els més petits de la casa com ja vèiem en el punt anterior, els nens i adoldescents necessiten espai propi i anar incrementant progressivament la seva independència  per desenvolupar-se emocionalment i psicològicament de forma adequada.

Si un membre de la família sent que el seu espai no és respectat, és freqüent que una vida familiar tan absorbent, sense espai per un mateix, acabi generant una aversió al contacte amb els altres membres de la família que estiguin limitant el seu espai, i uns elevats nivells d'estrès i ansietat que no contribueixin al bon ambient dins la llar.

Les necessitats de temps individual són diferents per a cada persona, i també poden variar depenent de l'edat i del moment vital en el que un es trobi, per això una bona comunicació, establir rutines i una bona organització són essencials per no envair l'espai que cada membre de la família necessiti i al mateix temps poder gaudir de temps familiar de qualitat.

En Resum

Mantenir una bona convivència és responsabilitat de tots els membres de la unitat familiar, i és necessari que tots col·laborin per mantenir un ambient sa dins la família.

Els punts més importants que seran de més ajuda per mantenir una convivència familiar adequada són els següents:

1. Comunicació oberta i calmada
2. Respecte als sentiments
3. Repartir les tasques domèstiques
4. Donar importància i prioritat a poder passar temps de qualitat en família
5. Evitar la sobreprotecció
6. Respecte a la intimitat

Afegiries algun punt més que pugui ajudar a que hi hagi un bon ambient a casa?