Blog mestres

Flipped classroom: La classe invertida

Divendres, 08 Maig 2020
Són molts els docents que han incorporat la metodologia Flipped Classroom a les seves aules. I és que aquest sistema d'aprenentatge en el qual es dona la volta a la classe ha anat guanyant adeptes en els últims anys des que va ser desenvolupat per Jon Bergman.
Són molts els docents que han incorporat la metodologia Flipped Classroom a les seves aules. I és que aquest sistema d'aprenentatge en el qual es dona la volta a la classe ha anat guanyant adeptes en els últims anys des que va ser desenvolupat per Jon Bergman.

Tradicionalment, el professor/a imparteix la lliçó i proposa un seguit d'activitats perquè l'alumne/a ampliï a casa els coneixements treballats a classe. El Flipped aposta per una aproximació diferent: el professor/a proporciona el contingut, habitualment en format audiovisual, perquè  l'alumne/a el treballi a casa de manera autònoma, adaptant l'aprenentatge al seu propi ritme. De tornada a l'aula, el professor/a proposa activitats participatives, com debats, treballs en grup o anàlisi, que permeten als estudiants refermar el contingut treballat prèviament.

Amb el model d'aula invertida s'aprèn fent i no memoritzant, fet que suposa una revolució del sistema educatiu clàssic. L'objectiu, com defensa Raúl Santiago, principal promotor del Flipped Learning a Espanya, és motivar l'alumnat per implicar-lo en el seu aprenentatge, aprofitant al màxim el temps en el centre educatiu mitjançant relacions d'alt valor amb els seus companys i amb el professor.

Tipus de classe inversa

Els experts han definit set models de classe inversa, segons les necessitats, edats de l'alumnat i requisits tècnics:
 1. Classe inversa estàndard. L'alumne/a treballa els continguts mitjançant vídeos a casa i posteriorment practica el que ha après a l'aula.
 2. Classe inversa orientada al debat. A través de vídeos es proposa un debat entre tots els alumnes. Aquesta modalitat és interessant amb nens i nenes a partir d’entre 11 i 12 anys.
 3. Classe inversa orientada a l'experimentació. Els vídeos serveixen per donar suport, recordar o repetir l'aprenentatge de l'aula.
 4. Falsa classe inversa. S'utilitza per a edats més primerenques on el vídeo i el suport del mestre es realitza a l'aula i no a casa.
 5. Classe inversa basada en grups. La tasca a l'aula es realitza en grups. Partint novament de material enviat a casa, a classe es realitza un treball grupal, d'aquesta manera es fomenta el treball cooperatiu.
 6. Classe inversa virtual. Se suprimeix el concepte d'aula com a espai d'aprenentatge. Tots els continguts es realitzen en línia amb un tutor connectat de manera remota
 7. Invertir a professor. És l'alumne qui ocupa el paper del docent, preparant una classe o un vídeo. Com sosté William Glasser el coneixement més gran s'adquireix en ensenyar el que s'ha après.
Avantatges de l’aula invertida
 • L'alumne/a és el protagonista: Seguint la tendència d'altres models educatius, com l'aprenentatge basat en projectes, el Flipped classroom situa a l'alumne/a al centre del procés educatiu, passant de ser un subjecte passiu, que escolta les explicacions del docent a un subjecte actiu aprenent segons el seu propi ritme i capacitats, al mateix temps que promou la seva autonomia. En aquest cas, el professor actua com a guia detectant les habilitats personals i el potencial de cada alumne/a, fomentant la seva motivació i implicació en tot el procés i ensenyant-li a pensar.
 • Afavoreix la diversitat: aquest model d'aprenentatge incideix en diverses intel·ligències múltiples mitjançant activitats dissenyades que contemplen i desenvolupen els tipus d'intel·ligència de Howard Gardner. A més, aquesta metodologia s’adapta a cada alumne, el que permet que avanci al seu ritme amb uns recursos que són personalitzables a cada nivell.
 • Impulsa l'ús de les TIC: la metodologia d'aula invertida es desenvolupa en un entorn digital que és més atractiu per a l'alumnat, ja que forma part del seu dia a dia. A més, l'accés dels menors a les noves tecnologies i el seu coneixement d'aquestes els obre la porta a ampliar informació o a cercar nous recursos relacionats.
 • Classes més participatives i estimulants. L'aula esdevé un espai on aprofundir de manera dinàmica, interactiva i participativa en els continguts treballats prèviament a casa.
 • Famílies més implicades. Aquest sistema d'aprenentatge facilita la participació i implicació activa de les famílies en el procés educatiu dels seus fills i filles mitjançant recursos dinàmics i interactius. De la mateixa manera, les famílies tenen un control directe del rendiment dels seus fills i de les activitats que realitzen.

Desavantatges
 • Limitació de l'accés a la tecnologia: moltes famílies no disposen d'accés a la tecnologia, el que impedeix la realització prèvia de les activitats.
 • Més implicació del professorat. El fet que cada alumne pugui treballar al seu ritme exigeix ​​més temps i dedicació al professorat per preparar i corregir totes les tasques programades.
 • Requereix una participació activa dels estudiants. El professor no podrà controlar que tots els alumnes han treballat prèviament a casa.
 • Els canvis requereixen temps. L'aula invertida suposa un canvi important en el concepte d'aprenentatge tradicional, de manera que necessita suport per part de la direcció de centre i l'equip de professors, de les famílies i del mateix alumnat.
 • Requereix coneixements d'eines digitals. El format audiovisual de Flipped Classroom exigeix un coneixement d'eines per a la gestió de continguts, programes d'edició de vídeos, bancs de continguts digitals, eines d'avaluació o recursos web.