CAPCE grups

ESTEM PREPARATS, US ESTEM ESPERANT!

 
Grups estables de convivència.
Des d’Eix Estels respectem estrictament les directrius fixades pel PROCICAT per a la realització de les activitats educatives complementàries fora del centre dins el marc lectiu. Per això sempre es respectaran els grups estables de convivència a l’hora de realitzar les activitats dirigides i sempre comptaran amb el/la mateix/a monitor/a de referència en totes les activitats. 
 
Atenent els nous grups estables de convivència hem flexibilitat les ràtios de treball dels nostres monitors podent arribar a oferir-vos 1 monitor per cada grup sense cap suplement sempre que la mitjana del còmput total de monitors  superi  a  1/15 participant.
 
En el cas de que la mitjana de monitors necessaris pe cobrir els grups estables de convivència sigui inferior a 1/15, us preguem que ens ho notifiqueu ràpidament, us els proporcionarem sense cap problema i només caldrà abonar un petit suplement que serà calculat pel vostre comercial de referència i degudament estipular en el contracte de reserva i en la factura final de l’estada.