Blog mestres

Com fer que les tutories a secundària (ESO) siguin divertides

Diumenge, 10 Març 2019
Aconseguir mantenir l'interès i la motivació dels alumnes de qualsevol edat és sempre un repte, però si parlem d'alumnes pre-adolescents i adolescents el repte es multiplica per qualsevol docent, i especialment, per als tutors.
Aconseguir mantenir l'interès i la motivació dels alumnes de qualsevol edat és sempre un repte, però si parlem d'alumnes pre-adolescents i adolescents el repte es multiplica per qualsevol docent, i especialment, per als tutors. Les hores de tutoria són un espai en el que es treballen diferents àrees, diferents a les matèries incloses dins el curs lectiu dels estudiants, i permet la possibilitat d'incloure activitats més variades en el desenvolupament de les classes. Avui repassarem idees, consells i pràctiques per aconseguir que les hores de tutoria siguin més enriquidores, i resultin més interessants i motivadores pels estudiants.
En vols saber més?

Fer tutories de secundària divertides

La secundària és una etapa complicada pels alumnes, els nois i noies acaben d'entrar o estan entrant en la pre-adolescència, període que coincideix amb una gran quantitat de canvis en  tots els aspectes de les seves vides, incloent físics i mentals. És important entendre l'etapa de la pre-adolescència, el pas que fan de la infància a l'adolescència, en la qual encara tenen trets de caràcter infantils, però al mateix temps altres trets més relacionats amb l'adolescència, per una banda són nens, i per l'altra adolescents, ja que només entenent aquesta necessitat i aquesta situació de dobles interessos, es poden desenvolupar activitats que motivin als estudiants, i els resultin divertides i interessants.


Activitats complementàries

Encara que ja hem parlat de les activitats complementàries en altres ocasions, com en aquest article, és important tenir en compte que molts dels suggeriments que veurem a continuació entren dins de la categoria d'activitats complementàries, ja que no són activitats "de classe" pròpiament dites. Algunes poden realitzar-se fora de les aules, i tractar temes que no estan en la programació educativa de per sí, però són igualment importants per l'educació integral dels alumnes. Escollir un bon elenc d'activitats complementàries, i la possibilitat de treballar-les amb els alumnes en hores de tutoria, obre un món de possibilitats que poden ser molt enriquidor per qualsevol cicle formatiu.

Permetre que els alumnes escullin els temes

Una dels principals canvis que es produeixen durant el període vital dels estudiants de secundària, és que manifesten interès personal, professional i social per àrees que abans els resultaven indiferents o desconegudes.
Proposar una llista de temes a tractar, o inclús permetre que els estudiants escullin lliurement i si és necessari ajudar-los amb idees, és una gran aportació perquè ells mateixos puguin acordar com a grup i seleccionar les àrees que els siguin d'interès i els generen més inquietuds.
D'aquesta manera, el seu nivell d'implicació en el grup i en la classe augmentarà significativament, i ajuda a més a que sentin que la seva opinió és realment tinguda en compte i manifestin les seves inquietuds, els seus dubtes i interessos amb major freqüència.
Una de les circumstàncies que provoca la desmotivació dels estudiants, és que sentin que no aprenen sobre matèries que els poden resultar útils en la seva vida real, o que no els interessen però els són imposades. Permetent que a la classe de tutoria escullin els temes sobre els que volen treballar, evita aquest efecte de desmotivació i els permetrà aprendre i treballar sobre qüestions que els desperten interès en aquell moment.


Jocs educatius

La Gamificació consisteix en aplicar mecàniques de joc en entorns educatius o professionals, aconseguint una millor retenció d'informació, augment de l'interès, i millora del rendiment. L'aplicació de diverses tècniques de Gamificació no només en les diferents matèries impartides per un centre, sinó també enfocat a altres àrees de l'educació integral com l'entesa de valors, realitats socials, preparació d'activitats en comú del centre educatiu etc, permet un ventall de possibilitats en la que els estudiants aprendran mentre es diverteixen.
No només permet un augment del rendiment i de la retenció de l'aprenentatge, sinó que ajudarà en gran mesura a la motivació dels estudiants. En aquest article de educativa.com, pots veure algunes idees de Gamificació que són fàcilment aplicables a un entorn educatiu, i no requereixen un desplegament de recursos elevat.


Aconseguir convidats

Les activitats rutinàries tenen un gran valor de cara a portar un estil de vida productiu i organitzat, però també tenen el punt negatiu ja que poden generar desmotivació i avorriment, cosa que també succeeix en el període d'escolarització. La possibilitat de que en les hores de tutoria, els estudiants siguin visitats per diversos convidats externs per treballar àrees concretes que els resultin d'interès, és un gran afegit per trencar amb la monotonia. Aquestes visites d'autoritats i ponents en diverses matèries té un valor afegit important. Encara que els propis professors del centre puguin parlar d'aquestes matèries com per exemple diverses qüestions de la sensibilització social, la socialització o l'autoestima, etc. en molts casos els estudiants no percebran aquests coneixements amb tanta intensitat com quan es tracta de conferenciants convidats, ja que no es troben dins del seu ecosistema habitual. Posteriorment es poden treballar els temes tractats en les conferències o tallers, i en la majoria dels casos, l'acceptació dels joves a aquest tipus d'activitats és molt positiva.


Pel·lícules, vídeos i imatges

La frase "una imatge val més que mil paraules" fa honor a si mateixa en multitud d'ocasions, en molts casos és més senzill explicar un concepte amb imatges, vídeos o pel·lícules que giren entorn un tema en concret, que intentar explicar-lo amb paraules. Veure pel·lícules i treballar mitjançant medis audiovisuals les matèries a treballar en les hores de tutoria, no només compleix la missió de treballar aquestes matèries o àrees, sinó que també ajuda a trencar la rutina dels estudiants i fomentar el seu interès i la participació.


Debats

Permetre que els estudiants expressin des del respecte però lliurement la seva opinió sobre temes que escullen entre els membres de la classe o que siguin plantejats per un docent, compleix no només amb la missió de treballar el tema en concret que s'estigui tractant, sinó que a més ajuda a desenvolupar l'expressió oral. La possibilitat de practicar l'expressió oral, que és d'extrema importància per al desenvolupament intel·lectual dels estudiants i el seu rendiment acadèmic, aprendre a expressar una opinió de forma correcta i assertiva, poder expressar-se i opinar amb llibertat, i adquirir nous coneixements és summament enriquidor per als alumnes de qualsevol cicle formatiu, per això els debats són una gran opció per les tutories.


Sortides i excursions

Les sortides i excursions són activitats complementàries que poden dedicar-se a treballar àrees que d'una altra manera seria impossible. En aquest cas, no parlem de sortides o excursions destinades a treballar matèries, sinó a sortides del centre escolar que vagin dirigides a treballar altres àrees com la convivència, la cohesió de grup, l'art, la conscienciació social, etc.
Permetre que els estudiants trenquin la rutina d'estar al centre educatiu, i tinguin la possibilitat de treballar altres aspectes que són també importants més enllà de la formació acadèmica, és una gran opció per destinar les hores de tutoria, que seran molt apreciades i aprofitades pels alumnes. És possible a més, treballar després aquesta visita o sortida mitjançant altres activitats en el propi centre, o inclús preparar-la prèviament, i d'aquesta manera les excursions creen un ventall de possibilitats enriquidores per qualsevol cicle educatiu.


En resum

Les hores de tutoria tenen un paper fonamental en l'educació integral dels estudiants de secundària, per això és molt important dedicar a aquestes activitats el temps necessari, i realitzar exercicis que responguin directament a les necessitats del moment vital en el que es troben els alumnes.

Els punts principals per aconseguir tutories divertides, enriquidores i constructives són:
  • Utilitzar activitats complementàries
  • Que els alumnes escullin els temes a tractar
  • Aplicar la Gamificació
  • Incloure convidats a les tutories
  • Treballar amb pel·lícules, vídeos i imatges
  • Organitzar debats
  • Sortides i excursions
Quines són les teves activitats de tutoria preferides? Afegiries alguna activitat que t'hagi donat bon resultat?