Treballs síntesi IMPERI ROMÀ

La millor proposta en Treballs de síntesi i estades per a la secundària.

 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20

troba la teva casa!


l’imperi Romà:

l’origen de la nostra civilització


 

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos de:

 

A/ Origen i caiguda de l’Imperi

B/ L’evolució dels sistemes polítics de l’Imperi i de Roma

C/  L’obra pública romana i la seva evolució

 

 

treball síntesi biodiversitat


La proposta compta amb un total de 11 activitats interdisciplinars realitzades a la casa més 6 activitats (ampliació treball de síntesis) a realitzar a la tornada en el propi centre.


treball síntesi

OBJECTIU DE L'EIX CONDUCTOR:

Objectiu de l’eix conductor: Transmetre als nois/es un coneixement ampli partint d’una didàctica dinàmica i enriquidora per l’alumne, on descobrirem l’Imperi Romà, el seu origen i la seva caiguda i totes les aportacions que l’imperi i Roma van fer a la nostra cultura.

 

 

treball síntesi

 

1/ DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ  Presentació del treball de síntesis  i de les activitats, explicació de les normes i sistema de valoració. Entrega del dossier.

2/ CURIOSITATS. PUNT DE PARTIDA   Llengua catalana  Dinàmica grupal. Objectiu: respondre 100 preguntes relacionades amb l’eix conductor.

3/ A VEURE QUÈ HI HA?  
Coneixements del medi i ciències socials Projecció + debat. Projecció al voltant dels ciutadans, la construcció, passant per la política, les lleis, l’exercit, etc. Trobarem els diferents conceptes històrics per establir les bases de Roma i la cultura Clàssica.


4/ EL QUÈ?  Coneixements del medi  i ciències socials Dinàmica grupal amb un joc gegant tipus “ Mot Encreuat”. Aprendrem diferents conceptes i definicions que envolten l’Imperi Romà.

5/ QUE BAIXO!  Àrea de l’Educació Física. Coneixement del medi   Realitzant la construcció d’una catapulta, de les millors màquines de guerra utilitzades en les guerres romanes, portarem càlculs de distància amb peu romans, i amb diferents pesos.

6/ AL CENTRE!
Àrea de Matemàtiques. Àrea de l’educació física.
  Tir amb arc: A partir d’una activitat merament lúdica, treballarem per grups, la velocitat i la força, partint d’unes distàncies determinades. D’aquesta manera obtindrem la mitja d’encerts, i si podem, la velocitat de llançament.

7/ EL TERRITORI
  Geografia,Novament , sortim a fora a fer un treball de camp, observarem els diferents accidents territorials que trobem, muntanyes, camps.. i analitzarem la seva procedència i el seu futur més provable. Així podrem identificar si tenen l’origen a Roma o formen part d’una altre moviment històric.


8/  LA CATAPULTA  Ciències naturals i Descoberta del medi En aquesta activitat treballarem detalladament sobre la Catapulta, la construirem, i analitzarem la seva utilització pels legionaris romans. Descrivint les seves conseqüències positives o negatives en la guerra.

9/ L'AQÜEDUCTE 
Coneixements del medi  i ciències socials i llengua catalana.  Joc de nit i dinàmica entorn a la manipulació genètica i els beneἀcis de “dominar” la natura versus els problemes generats per la manipulació de l’equilibri natural.

10/ SISTEMES POLÍTICS
  Descoberta de l’Entorn, coneixement del medi, l’activitat física i ciències socials En aquesta activitat podrem veure i aprendre dels sistemes polítics durant l’època clàssica, més concretament els que van succeir a Roma. Tenint en compte l’evolució de la monarquia, república i imperi, quins paral·lelismes podríem fer en l’actualitat?

11/ A VOLTES AMB LA FÍSICA! Àrea de l’activitat física. Activitat conjunta. Dividits en grups realitzarem una competició esportiva intensiva amb la pràctica de diferents esports i activitats físiques. Analitzarem els resultats prova a prova i en el seu conjunt per descobrir quina ha estat la clau de l’èxit del millor equip.

 

 

CATÀLEG COLÒNIES ESTIUCONTACTA amb EIX ESTELS