Blog pares

Què significa educar en el feminisme?

Dimarts, 03 Març 2020
La millor manera de corregir desigualtats en la societat és activant accions des de la infància a través de l’educació. I aquí és on entra en joc el paper de la coeducació com a element transformador i eix vertebrador en l’acció educativa.
Que qualsevol persona, independentment del sexe, disposi de les mateixes oportunitats és un objectiu que tota societat ha d’assolir i s’ha de marcar com a un objectiu bàsic per a la transformació en un món més just. I la millor manera de corregir desigualtats i de construir una societat on tothom disposi de les mateixes opcions és posant en marxa accions des de la base, eliminant les barreres entre els infants a través de l’educació. I aquí és on entra en joc el paper de la coeducació com a element transformador i eix vertebrador en l’acció educativa.    
 
La coeducació és el mètode educatiu que es basa en el reconeixement de les potencialitats i individualitats de totes les persones, independentment del seu sexe, valorant-les i respectant-les. D’aquesta manera es busca potenciar la igualtat real d’oportunitats, no s’estableixen relacions de poder i s’eliminen els estereotips de gènere. Els infants són el motor de la transformació social.
 
Educar en feminisme significa posar en pràctica criteris d’igualtat en tot allò què fem en la vida diària, a l’hora de jugar, en les actituds vers les altres persones, en el moment de resoldre conflictes o en la manera de parlar. Actuar, expressar-nos i ser conscients que hem de viure amb compromís i defensar l’esperit crític per construir una societat justa, solidària i feliç.
 
I no només és important les coses que fem, sinó també com les diem i com les verbalitzem. L’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista també contribueix a educar en la igualtat i a eliminar del nostre llenguatge expressions sexistes i termes androcèntrics i pejoratius associats al gènere.
 
Existeixen molts materials, recursos, entitats i associacions que intervenen en centres educatius i de lleure per tal de treballar la igualtat real i efectiva entre infants i joves. En podeu trobar exemples a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya o al Consorci d'Educació de Barcelona. En el sector del lleure educatiu, les colonies escolars i d'estiu reforcen els valors de la igualtat de gèneres i existeixen colònies específiques per empoderar les noies en camps educatius i professionals on tenen menys presència femenina, com les colònies tecnonoies d'Eix Estels.
 
Però és fonamental l’actitud decidida de totes les persones involucrades en l’ensenyament i l’aprenentatge a l’hora d’apostar per la coeducació si es volen canviar les actituds sexistes i els estereotips de gènere, i oferir les mateixes oportunitats a nens, nenes, nois i noies.
 
A http://www.escolesfeministes.org/ plantegen sis eixos principals d’acció en la transformació feminista:
 
Cos
L’educació posa el cos al centre i assumeix la realitat encarnada. El cos s’entén com la matèria primera amb què estem al món. És el nostre primer llenguatge, una eina de llibertat.
 
Identitat
El més important és construir la identitat personal. Fugir del binarisme home-dona i tenir en compte la diversitat de gènere i d’identitats diverses. Es fomenta l’empoderament femení, la construcció de noves masculinitats no agressives ni opressores i es treballa en una perspectiva anticlassista, antiracista i anticapacistista.
 
Comunitat
El col·lectiu i la naturalesa interdependent de les persones se situa al centre per passar de la cultura individualista i patriarcal a la cultura de la interdependència, la democràcia i la sororitat.
 
Vida
Alimentar la cultura de la reproducció i la cura, tant pel que fa a la relació amb les persones com pel que fa a la relació amb la resta d’éssers vius i el planeta.
 
Pensament
Potenciar el pensament crític és fonamental. Un pensament crític que sigui conscient i radical, col·lectiu i compartit, respectuós amb els processos d’aprenentatge de totes les persones i que estigui dirigit a gaudir del procés d’aprenentatge i el coneixement.
 
Educació pública
Una escola de totes, políticament compromesa, transformadora i emancipadora: feminista, ecologista, antirracista, decolonialista, anticapacitista i anticlassista.