Blog mestres

Mètode de lectura Binding, el coneixes?

Dijous, 30 Juliol 2020
Els primers anys de vida dels nens i nenes són crucials per l’aprenentatge, i un dels reptes més importants és l’aprenentatge de la lectura. Hi ha molts mètodes que utilitzen diferents tècniques i teories per acompanyar a l’infant en aquest procés, en aquest article ens aturarem en el mètode Binding.
Tots sabem que els primers anys de vida dels nens i nenes són crucials per l’aprenentatge. Moltes vegades es parla de la metàfora que el cervell dels més petits és com una esponja preparada per absorbir a una velocitat fascinant. Són moltes les aptituds cognitives, lingüístiques, emocionals i socials que interioritzaran durant aquesta primera etapa.
 
Un dels reptes més importants amb els que es troben és amb l’aprenentatge de la lectura. Sens dubte per ells és un desafiament: ni més ni menys que el desenvolupament d’una habilitat fascinant que suposarà un salt de coneixement, comprensió i desenvolupament.
 
A diferència d’altres aprenentatges que són innats, la lectura requereix ser “apresa”. En aquest punt és important tenir en compte tots els processos cognitius que queden implicats. Hi ha molts mètodes que utilitzen diferents tècniques i teories per acompanyar a l’infant en aquest procés. En aquest article ens aturarem en el mètode Binding.
 
La paraula binding és un terme anglès que vol dir “vincle”. Es refereix a una metodologia innovadora utilitzada per ensenyar a llegir aplicant l’evidència científica en l’àmbit de l’aprenentatge. És a dir, tenir un compte com treballa el nostre cervell per realitzar una tasca tan complexa com la lectura, amb l’objectiu de desenvolupar les millors tècniques per aprendre a llegir. I tot, amb la finalitat d’aconseguir adquirir i millorar les capacitats lectores aplicant l’evidència científica en l’àmbit d’aquest aprenentatge.
 
Aquesta metodologia, que està desenvolupada per la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres, reflexa que un 90% dels alumnes que la segueixen milloren la capacitat lectora en un període de quatre a sis mesos. És compatible per a tots els nens i nenes que vulguin millorar les seves habilitats lectores i/o que presentin dificultats en aquesta àrea, com dificultat per reconèixer les lletres, les síl·labes, les paraules llargues i també per tractar la dislèxia.
 
El projecte està format per professionals de diferents àmbits com la neurociència, la psicologia clínica, l’educació, la logopèdia, les matemàtiques, la informàtica... Bàsicament estudia com funciona el cervell durant el procés d’aprenentatge de la lectura i els canvis que pateix 20 sessions després.
 
Amb el mètode Binding es defineix el fet de que no hi ha millor opció per ensenyar a llegir que entrenant el que científicament s’ha demostrat que és important a l’hora de dur a terme el procés de lectura:
·       La descodificació
·       La memòria del treball
·       La morfologia
·       El lèxic
 
Quin sistema utilitza el mètode Binding?
 

Es basa en el sistema sil·làbic: treballa les síl·labes i les pseudoparaules. El mètode consisteix en repetir i en entrenar. Es treballa les petites unitats fins que s’arriba a les frases: fonema, síl·laba, psedoparaula, la paraula i, finalment, la frase.
 
La lectura és sempre en veu alta i l’objectiu és que es llegeixin les lletres pel seu nom, no pel so que produeixen. Si un nen no ho fa bé no se li demanarà que ho torni a repetir, sinó que serà suficient que escolti la forma de dir-ho correctament.
 
Quin és el procés que es segueix en aquest mètode?
 
El primer i més important és fer un test personalitzat per valorar les dificultats del nen o nena, d’aquesta manera es podrà desenvolupar un procediment adaptat al seu nivell i així solucionar el problema més fàcilment.
 
La pràctica es realitza des de casa, de forma online, i els nens i nenes són ajudats pels seus pares, els quals adquireixen el paper “d’entrenadors”. El rol dels pares o tutors és clau, ja que tindran que fer que els més petits es sentin motivats i animats per tal que la intervenció resulti el més efectiva possible.
 
Les sessions tenen un format lúdic i són diàries: amb una durada d’uns 10-15 minuts. La intenció és que els nens i nenes es diverteixin durant el procés, que no ha de ser ni molt fàcil ni molt difícil. D’aquí la importància de conèixer el nivell del menor per aconseguir donar amb la tecla adequada.
 
La valoració contínua és vital en aquest procés que es realitza a diari per un equip d’especialistes. S’analitza el temps de reacció davant allò practicat a la sessió d’aquella jornada amb l’objectiu d’ajudar al màxim la intervenció. D’aquesta manera, s’informa  als pares o tutors a càrrec de que quina ha de ser la sessió del següent dia.
 
Com hem comentat abans, hi ha molts mètodes per acompanyar als més petits durant l’aprenentatge de la lectoescriptura. Experts en pedagogia afirmen que objectivament no hi ha una opció que sigui millor que una altra: sinó que l’èxit del procés serà el que més s’adapti al nen o nena i que gran part d’aquell resultat dependrà de com li ensenyem. És important que es triï la tècnica que millor s’adeqüi al nen i no al revés. A més, també és important que aquest metodologia es realitzi com un joc.