Blog mestres

Les xarxes socials a l’escola

Dilluns, 30 Març 2020
A nivell individual i personal està molt bé formar part d’una comunitat digital, però què passa quan aquest ecosistema digital es trasllada a l’escola? És bo que un centre educatiu tingui xarxes socials? I què passa amb els nens i nenes?
Les xarxes socials s’han convertit en una eina imprescindible del nostre dia a dia. Actualment, tothom s’informa a través d’Instagram, Facebook i/o Twitter. No hi ha ningú, o gairebé ningú que no tingui un perfil a les xarxes socials esmentades anteriorment. I és que el poder de les xarxes socials és tan potent que fins hi tot han creat noves necessitats. La societat necessita compartir constantment continguts a les xarxes: què fan, amb qui estan, què s’han comprat... De fet, hi ha qui diu que si no estàs a les xarxes social no ets ningú.
 
A nivell individual i personal està molt bé formar part d’aquesta comunitat digital: estàs en contacte amb la família, amb els amics, et pots informar de les últimes notícies les 24 hores els 7 dies de setmana... Ara bé,  què passa quan aquest ecosistema digital es trasllada a l’escola? És bo que un centre educatiu tingui xarxes socials? I què passa amb els nens i nenes?
 
Tal i com hem dit, les xarxes socials són una bona eina informativa i per tant, poden ser de gran utilitat perquè pares i mares estiguin informats d’allò que passa a l’escola dels seus fills i filles. Ara bé, si volem estar present  a les xarxes, hem d’anar molt en compte i saber fer-les servir correctament. A continuació us proporcionem uns consells bàsics a tenir en compte si l’escola vol tenir xarxes socials.
 
Autorització de les famílies:
Com hem anat dient, les xarxes socials serveixen per informar és per això doncs que, molt probablement, en alguna ocasió publiquem imatges i vídeos on aparegui l’alumnat de l’escola. És imprescindible doncs, que a principis de cada curs escolar cada tutor reparteixi a cada nen i nena una autorització de consentiment de drets d’imatge perquè els pares i les mares el firmin. Si aquesta autorització no està firmada el nen o la nena no podrà aparèixer en cap dels materials fotogràfics i audiovisuals de l’escola.
 
Planificació del contingut:
Darrera de cada perfil social d’una marca o empresa hi ha una estratègia. I com s’elabora aquesta estratègia? Doncs fent una calendarització quinzenal o mensual d’allò que es vol comunicar. És molt important planificar tot el contingut a publicar, d’aquesta manera ens assegurem que no ens deixem cap tipus d’informació important que pugui interessar a pares i mares.
 
Escollir bé el tipus de contingut:
El contingut és l’ànima de les xarxes socials, és per això doncs, que hem de publicar un contingut de qualitat, entenedor i enriquidor. Quin tipus de contingut podem publicar a les xarxes socials de l’escola?
  • Missatges corporatius per poder donar a conèixer l’escola i els seus valors. Uns exemples podrien ser imatges de les instal·lacions, filosofia i valors del centre educatiu...
  • Presentació del professorat: Els i les mestres són una part imprescindible de l’escola. Per tant, una bona manera de que pares i mares coneguin els educadors dels seus fills és a través de petites presentacions a les xarxes socials de l’escola.
  • Informació a tenir en compte en el dia a dia de l’escola: Dies de lliure disposició, revisions mèdiques a l’alumnat, avís de polls a alguna classe, menú setmanal del menjador... aquest tipus d’informació que antigament es donava en format carta a tot l’alumat ara també es pot comunicar a través de les xarxes socials, d’aquesta manera ens assegurem que la informació arriba als pares i mares. 
  • Activitats, sortides i colònies: Als  pares i mares els encanta veure i estar informants de quines activitats estan fent els seus fills i filles quan van d’excursió o de colònies. Amb les xarxes socials oferir aquest tipus de informació és possible. Cada vegada que algun curs estigui de colònies, per exemple, les famílies podran veure què han estat fent al llarg del dia, d’aquesta manera veuran com de bé s’ho està passant el seu nen o nena.
 
Monitorització de les xarxes socials:
Si l’escola té pensat obrir algun perfil a les xarxes socials és imprescindible que tingui en compte que aquelles xarxes s’han de monitoritzar diàriament. Dit d’una altra manera, cada dia s’han d’entrar en els perfils en qüestió i contestar aquells comentaris que s’hagin pogut generar en una publicació.
 
Hem de tenir en compte que les xarxes socials són una gran eina d’atenció al client (en aquest cas d’atenció als pares i mares). És per això doncs, que és de gran importància que es contestin totes les preguntes que els usuaris ens puguin formular, ja que sinó la imatge del centre es pot veure perjudicada. Així doncs, si no hi ha ningú que es pugui fer càrrec d’aquesta monitorització millor no tenir xarxes socials.
 
Les xarxes socials, l’eina informativa del segle XXI
Tal i com hem anat dient, les xarxes socials són unes de les principals eines d’informació i d’atenció al client que tenim actualment. Quan algú té algun dubte ho pregunta a través de les xarxes socials. Així doncs, que els centres escolars obrin perfils socials pot ser una bona manera de tenir un contacte més proper amb les pares i mares. Podeu trobar més informació sobre la importància de les xarxes socials en aquest enllaç.