Blog corporatiu

Les cases de colònies fem una crida conjunta

Dimarts, 31 Març 2020
Sense un compromís d'ajudes reals, eficients i àgils del govern, les pymes i organitzacions que prestem servei de colònies estem en situació de perill de tancament.
L'estat d'emergència generat pel coronavirus ha significat decisions urgents i complicades per tal de vetllar per la salut de tota la societat i, com no podia ser d'una altra manera, el sector de lleure ha implementat les mesures de seguretat pertinents, més enllà de les marcades pel govern des del primer minut.

Però la responsabilitat del govern del tancament dels centres educatius ha d'anar més enllà de prendre aquesta decisió, ha de treballar en mesures econòmiques, legals i socials per donar suport públic al sector del lleure educatiu i a totes les organitzacions que oferim serveis de colònies escolars i que hem hagut de parar la nostra activitat a punt de començar la temporada alta al nostre sector. 

Sense un compromís d'ajudes reals, eficients i àgils del govern, les pymes i organitzacions que prestem servei de colònies estem en situació de perill de tancament. 

Les cases de colònies fem una crida perquè: 
  • Perilla la continuïtat de colònies i excursions escolars.
  • Esborra una tradició educativa al nostre país que aporta un valor diferencial al sistema educatiu.
  • Elimina l'aportació de les colònies a l'educació integral de nens/es i joves.
  • Deixa a mestres sense una de les eines més rellevants per treballar coneixements, competències i valors, així com recursos per treballar des del lleure problemes tan rellevants com l'assetjament escolar.
  • Condemna a tancament de pymes i els seus més de 3000 professionals del sector que es poden quedar sense feina en diferents àmbits (monitoratge, cuina, neteja, jardineria, manteniment, comercial, administratiu...)
Per tots aquests motius demanem al govern que amb caràcter d’urgència que adopti mesures per donar suport públic a tot el sector, cobrint en la màxima proporció possible les bestretes que s’han de retornar als usuaris i generant línies de suport i finançament específicament pensades per al sector.