Blog mestres

La lluita contra l'assetjament: més enllà de les aules

Dimecres, 05 Juny 2024
Com a docents, sabem que l'assetjament escolar ("bullying") és un problema important que pot tenir un impacte significatiu en el benestar dels nostres alumnes. A les escoles es treballa dia a dia per a prevenir i abordar l’assetjament, seguint protocols definits i consensuats
La lluita contra l'assetjament: més enllà de les aules

Com a docents, sabem que l'assetjament escolar ("bullying") és un problema important que pot tenir un impacte significatiu en el benestar dels nostres alumnes. A les escoles es treballa dia a dia per a prevenir i abordar l’assetjament, seguint protocols definits i consensuats. Però, què passa quan els nostres alumnes participen en activitats extraescolars o colònies?

En molts casos, les pautes per a abordar l'assetjament en entorns extraescolars no estan tan clares, cosa que pot generar incertesa i preocupació tant en els docents com en les famílies. A Eix Estels estem compromesos a garantir la protecció d’infants i adolescents en totes les nostres colònies, i hem obtingut l’acreditació PDA BULLYING.

En aquest post, explicarem què és PDA BULLYING i com treballem a Eix Estels per crear un entorn segur i lliure d'assetjament a les nostres colònies, oferint-vos un aliat de confiança per a organitzar les vostres pròximes sortides escolars.

Què és PDA BULLYING?
Evolució de la lluita contra l’assetjament
Eix Estels: un aliat en la lluita contra l’assetjament

 
Què és PDA BULLYING?

La Plataforma PDA BULLYING (sigles de Prevenció, Detecció i Actuació) és una xarxa d'institucions que promou bones pràctiques per a lluitar contra l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, així com altres violències presents a la infància i l’adolescència.
L’acreditació PDA BULLYING avalua el compliment d'un rigorós codi de bones pràctiques. Aquest codi defineix un conjunt de criteris i indicadors consensuats per a garantir la protecció dels infants i adolescents en tots els entorns educatius, tant formals com no formals.

El certificat suposa un acompanyament a les entitats que s’hi adhereixen, i és realitzat per un equip de professionals especialitzat en la resposta integral davant qualsevol mena de violència. El projecte està pensat per acompanyar els equips de valoració de cada projecte educatiu.

Evolució de la lluita contra l’assetjament: Un camí cap a la consciència

L'assetjament escolar no és un problema nou, però sí que ha evolucionat amb el pas del temps. Antigament, sovint es minimitzava o es considerava com una part normal del creixement. Un punt d'inflexió important va ser la declaració de l'Assemblea Mundial de la Salut de 1996, on es va reconèixer l'assetjament escolar com un problema de salut pública i es va instar a prendre mesures per a prevenir-lo i abordar-lo. A partir d'aquest moment, s'han implementat diverses polítiques i programes a escala nacional i internacional per a combatre l'assetjament escolar.

Però, què passa quan els infants i adolescents participen en activitats no escolars com les colònies? A Eix Estels estem compromesos en treballar conjuntament amb les escoles i famílies per prevenir i abordar possibles casos de bullying.Eix Estels: Un aliat en la lluita contra l'assetjament
A Eix Estels creiem que la prevenció de l'assetjament és una responsabilitat compartida que ha d'implicar a tots els agents educatius: famílies, escoles i entitats extraescolars. L’obtenció del certificat PDA BULLYING confirma el nostre compromís en oferir unes colònies escolars segures, garantint el benestar de tots els nens i nenes mitjançant aquestes eines:
  • “Espai Segur”: A banda d’aplicar el codi i protocols indicats per la Plataforma PDA BULLYING, Eix Estels ha desenvolupat, sota la supervisió de l’entitat, el seu projecte “Espai Segur” a les colònies. Es tracta d’un espai i temps reservats per tal que infants i adolescents puguin parlar de forma individual amb l’equip de monitors sobre les seves inquietuds emocionals. L’observació activa i assegurar un canal de comunicació directa amb els més joves és clau per evitar casos de bullying, i per afrontar-los.
  • Formació específica per a tot el personal: monitors, coordinadors i equips directius reben formació continuada en la identificació, prevenció i intervenció davant possibles casos d’assetjament a les colònies escolars.
  • Protocol d'actuació clar i precís: s'ha establert un protocol d'actuació detallat per a respondre de manera eficaç a qualsevol situació d'assetjament que pugui sorgir durant les colònies escolars.
  • Sensibilització i conscienciació: es realitzen tallers i activitats per a sensibilitzar els participants sobre la importància del respecte mutu, la tolerància i la convivència pacífica.
  • Canal de comunicació directe i fluid amb les escoles: Per a assegurar el benestar dels vostres alumnes durant les nostres colònies, oferim un canal de comunicació directe i fluid amb les escoles. Abans i durant les colònies, podran mantenir contacte amb el nostre equip per a compartir informació sobre els seus alumnes, resoldre dubtes i garantir un entorn segur i lliure d’assetjament.
Junts, creem un entorn educatiu segur i lliure d'assetjament

A Eix Estels estem convençuts que, treballant conjuntament amb les escoles, podem crear un entorn educatiu segur i lliure d'assetjament on tots els nens i nenes puguin aprendre, créixer i divertir-se sense por, també durant les colònies.