Blog mestres

Fomentant la Lectura a Classe: Exercicis i Activitats recomanades

Divendres, 12 Abril 2019
"Llegeix tots els llibres que puguis, hi ha molta gent que ha viscut i mort abans que tu, i mai et trobaràs amb un problema que sigui nou sobre el que algú, en algun lloc, no hagi escrit la resposta en un llibre". Will Smith.
"Llegeix tots els llibres que puguis, hi ha molta gent que ha viscut i mort abans que tu, i mai et trobaràs amb un problema que sigui nou sobre el que algú, en algun lloc, no hagi escrit la resposta en un llibre." Will Smith.

Amb aquesta peculiar frase, l'actor Will Smith ens explicava el seu punt de vista personal pel qual és tan important llegir tot el possible.
La lectura és un dels hàbits més accessibles, educatius i beneficiosos que existeixen per totes les edats, per això és tan important que els nens adquireixin aquest hàbit el més aviat possible, i per això l'escola hi juga un paper fonamental. Repassem a continuació les raons per les quals llegir és tan important pels alumnes, i els punts a considerar per fomentar la lectura des de l'aula.


La importància de la lectura a primària

La lectura és una eina d'aprenentatge essencial, tant si es tracta de llibres específicament didàctics com de llibres convencionals. La quantitat d'informació que atresora entre les seves pàgines és una de les fonts de coneixement més importants. Llegir ajuda als alumnes no només a aprendre el material del propi text o els valors que amaguen, sinó també a millorar indirectament:
 • Memòria
 • Imaginació
 • Escriptura
 • Vocabulari
 • Parla
 • Coneixement del món
En definitiva la lectura és una eina imprescindible dins i fora de l'aula, que s'ha de treballar el màxim, i fer que els alumnes desenvolupin l'estima per la lectura el més aviat possible i utilitzant totes les eines que el docent tingui a l'abast.


Com fomentar la lectura a primària

Un cop hem vist les raons per les que l'hàbit de llegir és tan important, anem a veure a continuació les consideracions que s'han de tenir en compte per fomentar-ho, així com les activitats per posar-ho en pràctica.


Comprovar que no existeixen problemes previs

És important que abans de fomentar la lectura en un grup d'alumnes, el docent s'asseguri de  que no existeixin problemes de lectura i escriptura, tals com dislèxia, disgrafia o disortografia. Al tractar-se d'alumnes de primària, en el cas de donar-se algun d'aquests problemes, és molt possible que la família de l'alumne i el propi alumne ja estiguin al corrent d'aquesta dificultat.  En aquest cas s'haurà de sol·licitar tota la informació als seus familiars per personalitzar l'aprenentatge i les tasques de l'alumne. És possible també que els problemes com la dislèxia no hagin estat diagnosticats prèviament, en aquest cas s'haurà de realitzar un anàlisis i observació de la classe que permeti detectar aquestes situacions i prendre mesures al respecte.


No limitar-se a llibres de text

Per qualsevol docent és un problema conegut que la majoria dels alumnes s'avorreixen quan han de llegir llibres de text, ja que la densitat de la matèria i la narrativa que ofereixen resulta tediosa. Intentar fomentar la lectura amb llibres de text escolars no és recomanable ja que només són una eina d'estudi, i inclús la seva hostilitat és molt debatuda dins la comunitat educativa, i pot acabar provocant un baix interès i motivació en els alumnes i no acabin desenvolupant tot el potencial que la lectura ofereix. Partint d'aquesta base, per fomentar la lectura a l'aula s'ha d'escollir llibres adaptats a les edats del grup, que continguin informació, històries, valors i missatges que posteriorment puguin també ser treballats a l'aula, al igual que es faria amb pel·lícules.


Els seus llibres favorits

Els llibres recomanats a classe no sempre són els preferits dels nens per motius evidents, per això és important que a més dels que es vulguin incloure obligatòriament en el programa educatiu per raons determinades, hi hagi un espai perquè els alumnes puguin escollir els  seus propis llibres. Que puguin escollir ells mateixos els llibres que vulguin llegir, que els títols siguin escollits entre tota la classe, i puguin recomanar ells mateixos les seves obres preferides, obre una nova porta a l'interès dels alumnes per la lectura, i pot donar lloc a converses molt interessants en el grup. Lluny de pensar que un determinat llibre pugui no ser útil per ensenyar als alumnes, s'ha de pensar que en el simple fet de llegir ja té una gran quantitat de beneficis, i que seran molt més ben aprofitats si els nens gaudeixen de la seva lectura que si llegeixen per obligació un llibre que no els agrada.


Llibres en lloc de deures

La sobrecàrrega de deures als que en ocasions se sotmeten els estudiants és en la majoria dels casos contraproduent, i a més de no permetre'ls realitzar cap activitat per gaudir del seu temps lliure, produeix estrès, ansietat, i arriba a fomentar l'abandonament escolar.
Disminuir la quantitat de deures a realitzar a casa, i substituir-ho per llibres que han de llegir en períodes de temps determinat per afavorir que adquireixin l'hàbit de llegir diàriament, alleugereix les tasques i permet que els alumnes realitzin alguna cosa igualment enriquidora.


Treballar els llibres a classe

Hi ha una gran quantitat de possibilitats que permeten treballar els llibres que s'han llegit prèviament a l'aula, algunes idees poden ser:
 • Resumir el llibre de forma verbal o escrita
 • Debatre el contingut del llibre a classe
 • Representar fragments del llibre en forma de teatre
 • Dibuixar escenes del llibre
 • Designar hores de lectura a classe
 • Celebrar el dia/setmana del llibre
 • Jugar a identificar fragments del llibre
 • Olimpíades de lectura
 • Escriure els seus propis relats
 • Veure pel·lícules sobre la mateixa temàtica
La importància de treballar els llibres a classe mitjançant activitats variades, no només fa que els estudiants estiguin més atents als detalls de la lectura, sinó que a més permet desenvolupar altres capacitats com parlar en públic, escriure, o la imaginació, que d'una altra manera no seria possible. L'únic punt important és no convertir l'exercici de la lectura en un treball tediós, que resulti avorrit i exerceixi pressió psicològica sobre l'alumne, sinó amb una activitat que realment gaudeixin.


En resum

La lectura i fomentar l'estima a aquesta activitat vital és un repte d'elevat interès dins de qualsevol programa educatiu, i la gran quantitat de beneficis que té en tots els aspectes de la vida present i futura dels nens la converteix en imprescindible. És important fer que llegir no sigui una tasca avorrida, sinó que sigui vist com una activitat divertida i enriquidora per fomentar que acompanyi els alumnes durant tota la seva vida.