Blog mestres

Els mòbils a les aules, el M Learning a debat

Dimarts, 18 Febrer 2020
L'ús dels mòbils està en debat des de fa un temps entre la comunitat educativa, entre els que pensen que facilita la construcció del coneixement i el desenvolupament d’habilitats de manera autònoma i els que s'oposen i consideren que fomenten l´addicció tecnològica.
El concepte M Learning porta ja uns anys entre els temes de debat més destacats de la comunitat educativa. Aquest anglicisme fa al·lusió a l’aprenentatge electrònic mòbil que facilita la construcció del coneixement i el desenvolupament d’habilitats de manera autònoma gràcies a la utilització de dispositius mòbils.
 
Actualment, la comunitat educativa posa a debat la regulació del mòbil a les aules. Per una banda hi ha els que defensen el seu ús en horari escolar i així no donar l’esquena als avenços tecnològics. Els defensors d’aquesta postura consideren que no obviar aquesta realitat pot ajudar a educar als nens i nenes a fer un bon ús de les noves tecnologies. Per altra banda, hi ha els que aposten per deixar el temps de les aules lliure de dispositius mòbils i així no potenciar l’addicció a les pantalles.
 
És important aclarir que quan es parla de l’ús dels mòbils a les aules ens referim a utilitzar aquests dispositius com una eina més dintre de les classes tal i com es fa amb els ordinadors, les llibretes, els llibres, etc. i per tant no utilitzar-lo amb finalitats lúdiques que no estiguin relacionades amb objectius educatius.
 
Tot hi així, la majoria de la població defensa que és important que no hi hagi telèfons mòbils a les classes durant l’etapa d’ensenyament obligatori, és a dir, fins que no s’acabi la ESO. Segons el sondeig del GESOP realitzat per El Periódico el juliol de l’any 2019, el 85,8% dels entrevistats s’oposen a aquest nou corrent per tal d’evitar que no es potenciï l’addicció digital dels més petits de la casa. 
 
Segons l’IDESCAT (Institut d’Estadística de Catalunya), més del 66% dels nens i nenes espanyols amb edats compreses entre els 10 i els 15 anys tenen mòbil. Aquesta xifra augmenta considerablement cada any. Agradi o no, l’ús dels dispositius mòbils és un fet cada vegada més present en el dia a dia de tota la societat en general i dels nens i nenes en particular. Són els propis pares i mares els que compren els dispositius als seus fills i filles per finalitats diverses com l’entreteniment, les relacions socials o estar comunicats, entre d’altres. Però, què passa quan parlem de l’ús dels mòbils en horari escolar? Hi ha països com França que ja s’han posicionat sobre el tema i han decidir prohibir l’ús d’aparells tecnològics a les escoles.
 
La polèmica està servida. Diversos són els avantatges i múltiples els reptes que estan sobre la taula.
 
Quins beneficis aporta l’ús del mòbil a les aules?
  • No tots els centres disposen d’aparells electrònics. Per tant, utilitzar el mòbil de cada alumne amplia les oportunitats de tenir accés a internet dintre de l’espai educatiu.
  • Ensenyar a fer un ús responsable de les noves tecnologies amb l’objectiu de que es converteixin en eines adequades per la tasca educativa diària.
  • Aprendre a seleccionar la informació de qualitat i saber diferenciar què és una fake new i què és informació contrastada.
  • Permet tenir en compte els diferents nivells d’aprenentatge de cada alumne i alumna, ja que no tots tenen les mateixes capacitats d’atenció i retenció del coneixement.
  • Faciliten la realització d’activitats dirigides de gamificació que milloren la cooperació, la motivació i el treball en equip.
 
A quins reptes ens enfrontem?
  • Trobar l’equilibri entre destinar el seu ús a eines eficaces de treball sense caure en l’abús excessiu i així no fer ombra a altres metodologies més tradicionals que també són enriquidores.
  • Evitar la diferenciació entre l’alumnat pel fet de que no tots tenen mòbil a les mateixes edats o bé que no tots els dispositius tenen tota la tecnologia necessària per realitzar les activitats plantejades a l’aula.
  • Educar l’alumnat perquè faci un bon ús del mòbil. Cal remarcar que les tecnologies són una arma de doble fil com ho demostren problemes actuals com el ciberassetjament escolar.
  • Sensibilitzar els nens i les nenes per tal d’evitar l’aïllament familiar i social per un ús excessiu dels mòbils, trobant així un equilibri.
 
Una única realitat, diversitat d’opinions:
 
Com veiem, hi ha diversitat d’opinions sobre el tema i molts aspectes a tenir en compte en aquest nou panorama. El que és evident és que no es pot donar l’esquena a aquesta realitat en la que la tecnologia cada vegada forma més part del nostre dia a dia. Pel que fa l’educació, és important que els centres educatius disposin d’especialistes experts en aquestes tendències perquè puguin donar suport en el context d’aquesta nova realitat. A més, és fonamental que el professorat es formi tecnològicament i pedagògicament per tal d’enfrontar els reptes comentats i potenciar al màxim els avantatges de l’ús dels dispositius mòbils a les aules.