Blog corporatiu

Eix Estels obté el certificat PDA BULLYING pel compromís contra l’assetjament

Dimecres, 05 Juny 2024
La Plataforma PDA BULLYING (sigles de Prevenció, Detecció i Actuació) és una xarxa d'institucions que promou bones pràctiques per a lluitar contra l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, així com altres violències presents a la infància i l’adolescència.
Eix Estels obté el certificat PDA BULLYING pel seu compromís contra l’assetjament infantil
 • El certificat acredita el compromís d’Eix Estels per a la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament entre iguals.
 • Gràcies a aquesta iniciativa Eix Estels aplica el codi de bones pràctiques de PDA BULLYING I acredita la formació i sensibilitat de tot l’equip de les cases de colònies per afrontar aquesta problemàtica.
 • Les dades del darrer informe PISA 2022 indiquen que Catalunya és una de les comunitats autònomes amb les ràtios d'assetjament escolar més elevades d’Espanya.
La Plataforma PDA BULLYING (sigles de Prevenció, Detecció i Actuació) és una xarxa d'institucions que promou bones pràctiques per a lluitar contra l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, així com altres violències presents a la infància i l’adolescència. Eix Estels se sent orgullosa d’anunciar que recentment ha obtingut l’acreditació PDA BULLYING, una distinció que reconeix el compromís de
 l'empresa per a la prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament entre iguals en el marc de les activitats de lleure com les colònies.
 
Què és el Certificat PDA BULLYING?
El codi de bones pràctiques de PDA BULLYING
L’Espai Segur” d’Eix Estels, una aposta per abordar el benestar emocional dels infants a les colònies
Les dades d’assetjament en la infància i adolescència a Catalunya
Eix Estels: colònies úniques en un entorn segur i lliure d'assetjament

 

 
Què és el Certificat PDA BULLYING?
L'acreditació PDA BULLYING és atorgada per una xarxa d'institucions expertes en la lluita contra l'assetjament escolar i el ciberassetjament, i avalua el compliment d'un rigorós codi de bones pràctiques. Aquest codi defineix un conjunt de criteris i indicadors consensuats per a garantir la protecció dels infants i adolescents en tots els entorns educatius, tant formals com no formals.

El certificat suposa un acompanyament a les entitats que s’hi adhereixen, i és realitzat per un equip de professionals especialitzat en la resposta integral davant qualsevol mena de violència. El projecte està pensat per acompanyar els equips de valoració de cada projecte educatiu. En el cas d’Eix Estels, el projecte va molt més enllà.

El codi de bones pràctiques de PDA BULLYING
El certificat PDA BULLYING compta amb un codi de bones pràctiques que recull els principals indicadors a tenir en compte per abordar l’assetjament entre iguals:

Promoció
En aquest apartat es recullen aspectes formals i reflexius, com la necessitat de disposar d’un Pla de Convivència actiu i d’adaptar els protocols de tota mena de violències a la realitat de cada àmbit. El codi també parla de la necessitat de:
 • Revisar i actualitzar de forma periòdica els documents que permeten la implementació del pla de convivència i dels protocols d’abordatge del conflicte.
 • Avaluar els factors protectors que permeten el desenvolupament saludable de la comunitat i analitzar els factors de risc que sustenten i agreugen el fenomen de l’assetjament.
Prevenció
A l’hora de prevenir situacions d’assetjament, el Codi de Bones Pràctiques de PDA Bullying recomana realitzar accions de sensibilització específiques i continuades, i basar la intervenció en un model dialògic, socioemocional, de mediació i disciplinari. També recorda la necessitat de:
 • Aplicar projectes preventius que col·laborin en el creixement personal de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa.
 • Desenvolupament d’habilitats per sostenir i potenciar el benestar individual i de grup dins i fora les xarxes.
 • Contemplar la formació continuada dels agents familiars, socials, educatius, de salut, de seguretat i de servei.
Detecció
En el procés de detecció, el Codi de bones pràctiques de PDA Bullying planteja aspectes importants sobre l’empoderament de la infància i la joventut a l’hora d’alertar a les persones adultes de situacions de risc. També centra esforços en aquests altres aspectes:
 • Fomentar la participació activa i la comunicació en entorns digitals.
 • Observar el benestar a través d’eines que mesurin el moment relacional dels sistemes (famílies, equips educatius i grups d’infants i joves).
 • Disposar d'un equip de valoració, format i preparat, que donant resposta davant les alertes, pugui plantejar objectius pedagògics i definir intervencions per la resolució positiva d'un cas.


Actuació
El darrer punt del Codi de Bones Pràctiques de PDA Bullying fa referència a les eines que cal aplicar i les actuacions que és necessari seguir un cop detectada una situació d’assetjament. L’objectiu és sempre enfocar l’estratègia cap al benestar de les persones implicades, i fer-ne un enfocament restauratiu, de no discriminació. També planteja la necessitat de:
 • Donar resposta un cop s’ha tipificat un cas mitjançant un equip preparat per la intervenció.
 • *Pensar sempre en l’apreciació de la diversitat i plantejar qualsevol actuació en benefici del creixement personal.
 • Acompanyar la reparació del dolor i la restauració del benestar des de les pròpies competències.
L’“Espai Segur” d’Eix Estels, una aposta per assegurar el benestar emocional dels infants a les colònies

A banda d’aplicar el codi i protocols indicats per la Plataforma PDA BULLYING, Eix Estels ha desenvolupat, sota la supervisió de l’entitat, el seu projecte “Espai Segur”. Es tracta d’un espai i temps reservats per tal que infants i adolescents puguin parlar de forma individual amb l’equip de monitors sobre les seves inquietuds emocionals. L’observació activa i assegurar un canal de comunicació directa amb els més joves és clau per evitar casos de bullying, i per afrontar-los.
L'obtenció d'aquesta acreditació per part d’Eix Estels representa un pas més en el nostre ferm compromís amb la seguretat i el benestar dels nens i nenes que participen en les nostres colònies. Algunes de les mesures que s’han implementat per a prevenir i abordar l’assetjament: 
 • Formació específica per a tot el personal: monitors, coordinadors i equips directius reben formació continuada en la identificació, prevenció i intervenció davant l'assetjament.
 • Protocol d'actuació clar i precís: s'ha establert un protocol d'actuació detallat per a respondre de manera eficaç a qualsevol situació d'assetjament que pugui sorgir durant les colònies.
 
 • Sensibilització i conscienciació: es realitzen tallers i activitats per a sensibilitzar els participants sobre la importància del respecte mutu, la tolerància i la convivència pacífica.
 
Les dades d’assetjament en la infància i l’adolescència, preocupants a Catalunya
Segons dades de l'informe PISA 2022, Catalunya és una de les comunitats autònomes amb les ràtios d'assetjament escolar més elevades d'Espanya. De fet, un 8,6% dels alumnes catalans afirmen haver patit assetjament alguna vegada, una xifra que supera amb escreix la mitjana espanyola del 6,5 %. A més, les dades apunten que l'assetjament té un impacte significatiu en el benestar dels nens i nenes, ja que pot provocar baixa autoestima, depressió, ansietat i fins i tot suïcidi.
 
Eix Estels: colònies úniques en un entorn segur i lliure d'assetjament
Eix Estels som “cases de colònies de qualitat”, un projecte nascut a principis de la dècada dels noranta amb l’objectiu d’aportar un model diferenciat i de màxima qualitat al món del lleure educatiu. El compromís d’oferir una eina activa per educar en valors és més viu que mai, i el Certificat PDA BULLYING ho confirma: Eix Estels es compromet amb l’educació i el lleure de qualitat, segur i lliure d’assetjament.

La lluita contra l’assetjament és una responsabilitat de tots, i des d’Eix Estels volem contribuir a crear un món on tots els infants se sentin respectats, valorats i segurs.