Blog pares

Colònies lliures d'assetjament: Eix Estels obté l'acreditació PDA BULLYING

Dimecres, 05 Juny 2024
Com a mares i pares, sabem que la felicitat i el benestar dels nostres fills és el més important. Per això, a l'hora de triar colònies, és fonamental assegurar-nos que es tracta d'un entorn segur i lliure d’assetjament. L'assetjament entre iguals és un problema important per a infants i adolescents de tot el món.
Colònies i campaments lliures d'assetjament: Eix Estels obté l'acreditació PDA BULLYING

Com a mares i pares, sabem que la felicitat i el benestar dels nostres fills és el més important. Per això, a l'hora de triar colònies, és fonamental assegurar-nos que es tracta d'un entorn segur i lliure d’assetjament. L'assetjament entre iguals és un problema important per a infants i adolescents de tot el món. Fa més de vint anys que l'Assemblea Mundial de la Salut va declarar) que la violència era una qüestió de salut pública mundial. Durant la infància i l'adolescència, l'assetjament i el ciberassetjament és la forma de violència més freqüent entre iguals.

A Eix Estels estem compromesos amb la creació d'un entorn educatiu positiu i acollidor on tots els nens i nenes puguin gaudir de l’experiència inoblidable de les colònies sense por ni intimidació. Per a aconseguir-ho, hem obtingut l'acreditació PDA BULLYING, un reconeixement que avalua el nostre compromís amb la prevenció, detecció i actuació davant l'assetjament entre iguals.

Curiositat: Sabies que la paraula "bullying" prové del terme anglès "bully", que significa "matón"?

Què és PDA BULLYING?
Protecció dels infants i adolescents a les colònies
L’”Espai segur” d’Eix Estels

 
 
Què és PDA BULLYING?

La Plataforma PDA BULLYING (sigles de Prevenció, Detecció i Actuació) és una xarxa d'institucions que promou bones pràctiques per a lluitar contra l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals, així com altres violències presents a la infància i
l’adolescència.
L’acreditació PDA BULLYING avalua el compliment d'un rigorós codi de bones pràctiques. Aquest codi defineix un conjunt de criteris i indicadors consensuats per a garantir la protecció dels infants i adolescents en tots els entorns educatius, tant formals com no formals.

El certificat suposa un acompanyament a les entitats que s’hi adhereixen, i és realitzat per un equip de professionals especialitzat en la resposta integral davant qualsevol mena de violència. El projecte està pensat per acompanyar els equips de valoració de cada projecte educatiu. En el cas d’Eix Estels, el projecte va molt més enllà.

Protecció dels infants i adolescents a les colònies
Enviar els nostres fills i filles de colònies és una experiència enriquidora i, com a famílies, assegurar-nos que triem un projecte consolidat, que té en compte tots els aspectes del benestar dels infants i adolescents és clau. L’acreditació PDA BULLYING per a les cases de colònies d’Eix Estels garanteix:
  • Un entorn segur i lliure d’assetjament a les colònies: Tots els nostres monitors estan formats en la prevenció i detecció de l'assetjament, i disposem de protocols clars per a intervenir en cas que es produeixi una situació d'aquest tipus.
  • Un espai on tots se senten acollits: Treballem per a crear un ambient inclusiu i respectuós on tots els nens i nenes se sentin valorats i acollits, independentment de les seves diferències.
  • Una experiència educativa positiva: Les nostres colònies i campaments estan dissenyades perquè els nens i nenes aprenguin, creixin i s'ho passin d'allò més bé en un entorn segur i lliure d’estrès.
L’“Espai Segur” d’Eix Estels, una aposta per assegurar el benestar emocional dels infants a les colònies

A banda d’aplicar el codi i protocols indicats per la Plataforma PDA BULLYING, Eix Estels ha desenvolupat, sota la supervisió de l’entitat, el seu projecte “Espai Segur” a les colònies. Es tracta d’un espai i temps reservats per tal que infants i adolescents puguin parlar de forma individual amb l’equip de monitors sobre les seves inquietuds emocionals. L’observació activa i assegurar un canal de comunicació directa amb els més joves és clau per evitar casos de bullying, i per afrontar-los.

L'obtenció d'aquesta acreditació per part d’Eix Estels representa un pas més en el nostre ferm compromís amb la seguretat i el benestar dels nens i nenes que participen en les nostres colònies. Algunes de les mesures que s’han implementat per a prevenir i abordar l’assetjament: 
  • Formació específica per a tot el personal: monitors, coordinadors i equips directius reben formació continuada en la identificació, prevenció i intervenció davant l'assetjament.
  • Protocol d'actuació clar i precís: s'ha establert un protocol d'actuació detallat per a respondre de manera eficaç a qualsevol situació d'assetjament que pugui sorgir durant les colònies.
  • Sensibilització i conscienciació: es realitzen tallers i activitats per a sensibilitzar els participants sobre la importància del respecte mutu, la tolerància i la convivència pacífica.

Eix Estels: colònies úniques en un entorn segur i lliure d'assetjament
Eix Estels som “cases de colònies de qualitat”, un projecte nascut a principis de la dècada dels noranta amb l’objectiu d’aportar un model diferenciat i de màxima qualitat al món del lleure educatiu. El compromís d’oferir una eina activa per educar en valors és més viu que mai, i el Certificat PDA BULLYING ho confirma: Eix Estels es compromet amb l’educació i el lleure de qualitat, segur i lliure d’assetjament.
La lluita contra l’assetjament és una responsabilitat de tots, i des d’Eix Estels volem contribuir a crear un món on tots els infants se sentin respectats, valorats i segurs.