Blog pares

Assetjament escolar o Bullying: com ajudar als teus fills a evitar-lo

Dissabte, 14 Setembre 2019
Si vols ajudar els teus fills a protegir-se de l'assetjament escolar, anem a compartir amb tu alguns punts clau perquè el fantasma del Bullying no arribi a la teva família.
D'acord amb a les dades ofertes pel Ministeri d'Educació del curs 2016-2017, Espanya compta amb una població escolar de més de 8 milions, dels quals un milió i mig són a Catalunya.

L'informe publicat al 2016 per Save the Children: "Jo a això no jugo", revela que un de cada deu nens reconeix haver patit assetjament en la seva etapa escolar, el que deixa una alarmant xifra de gairebé un milió de nens a Espanya i més de 100.000 a Catalunya, que formen part de la població en risc de patir Bullying o assetjament escolar.

Si vols ajudar els teus fills a protegir-se de l'assetjament escolar, i al fet que entre tots disminuïm aquestes esgarrifoses xifres, anem a compartir amb tu alguns punts clau perquè el fantasma del Bullying no arribi a la teva família.

Com ajudo els meus fills a evitar l'assetjament escolar?

Sovint quan es parla d'assetjament escolar o Bullying, molts ho veuen com una cosa aliena, com una tràgica notícia en els mitjans de comunicació, i no com una cosa que ells mateixos han patit en la infància o que els seus familiars poden patir. El Bullying no només es tracta de patir agressions físiques a l'escola, per contra la majoria són abusos verbals, psicològics, socials i ciber-assetjament, que, porten amb si greus seqüeles en el desenvolupament psicològic i social tant dels nens agredits, com dels agressors.

Prevenir l'assetjament escolar és la millor manera de solucionar-lo, ja que en molts casos és un problema que ve de l'educació que reben els menors, i són petits gestos i lliçons no apreses les que provoquen que una nena o nen pugui convertir-se tant en agressor com a víctima.

Educació adequada

Ser educats en un clima de respecte, comprensió, afecte i justícia és crític perquè els nens des de molt jovenets comencin a desenvolupar les seves habilitats psicològiques i socials, ja que és una actitud que ha de partir des del si de la família.

Les reaccions exagerades quan cometen una equivocació, rebre crítiques en públic, que no sentin que són tractats com a iguals intel·lectuals i que se'ls imposa l'autoritat sense raons, poden fer que els petits ocultin els errors per evitar "la bronca", que actuïn amb violència verbal o física sobre els altres nens, que desenvolupin timidesa, manca de sociabilitat, i en definitiva un cúmul de conseqüències negatives que afectaran a les seves habilitats socials i poden col·locar-los fàcilment en el paper de perpetrar o patir un abús.

Confiança en si mateixos

Desenvolupar la confiança en si mateixos dels més petits és un dels punts més importants, la manca de confiança no només genera problemes en la seva vida social, estudiantil i posteriorment laboral, sinó que pot col·locar-los en el punt de mira de patir un comportament abusiu d'altres companys.

No només això, sinó que també pot donar-se el cas contrari, que recorrin a compensar la seva falta de confiança o complexos d'inferioritat generats pels seus propis familiars amb un comportament de sobreprotecció per exemple, abusant ells mateixos d'altres nens que semblin més febles.

Assertivitat

La assertivitat és l'habilitat d'actuar o expressar les idees i sentiments propis de manera serena, sense manifestar ansietat o agressivitat davant els altres.
Una persona assertiva podrà expressar sentiments positius i negatius cap al comportament dels altres amb facilitat, i tenen una capacitat més elevada de sentir una determinada acció com adequada o no.

D'aquesta manera, no només es redueix el risc que siguin víctimes del Bullying, sinó que en el cas de produir-se alguna agressió és més probable que informin d'ella o la rebutgin, també poden actuar en el cas que vegin que es produeix un abús sobre un altre company, i evitar que ells mateixos exerceixin la violència contra altres nens.

Sobreprotecció

La sobreprotecció és un dels grans brous de cultiu del Bullying, degut a les conseqüències que provoca entre les quals podem citar la inadaptació social, la dependència i la falta de confiança o deficiències en la gestió de les seves emocions. Comportaments com evitar que s'enfronti als seus propis problemes i frustracions, evitar qualsevol tipus de repercussió negativa per les seves accions, controlar tot el que fa, provoca que els nens no sàpiguen comportar-se amb els seus semblants i que puguin produir-se casos d'assetjament a les dues parts del problema.

Comunicació

Mantenir una comunicació positiva i sana dins de la família no només és important per afavorir el manteniment de relacions dins de la família, sinó que facilita la socialització de tots els implicats en desenvolupar les seves habilitats socials des de la base de la família com a hàbit de vida.

Evitar els crits, les sobreactuacions, l'aïllament i en definitiva un clima inadequat dins el nucli familiar, fa que els nens siguin menys propensos tant a exercir la violència verbal com a sofrir-en silenci o a veure a un altre company patir-la i veure-ho amb passivitat.

Implicació en l'ambient escolar

Conèixer als pares d'altres nens, al personal del centre escolar i pertànyer a les AMPAs (associació de mares i pares d'alumnes) dins de la mesura de les possibilitats de cada família, és molt important. Estar implicat en l'ambient escolar permet des col·laborar amb les iniciatives contra l'assetjament, a mantenir-se informat d'activitats, conèixer problemes del centre educatiu o de grups concrets etc.

Responsabilitat en l'ús dels mitjans digitals

En els últims anys, l'auge dels mitjans digitals com les xarxes socials, ha causat que cada vegada els nens i nenes accedeixin a ells a una edat més primerenca, en molts casos quan encara no tenen ben establertes les seves habilitats socials i estan en ple desenvolupament de la seva autoestima i emocions. 

Intentar aïllar els nens i adolescents dels mitjans digitals és impossible en una societat que cada vegada està més interconnectada gràcies a Internet, i un intent de aïllar d'aquesta realitat pot arribar a causar-rebuig social, encara que es faci amb la millor de les intencions. És important llavors educar els petits en fer un bon ús d'Internet i les xarxes socials, facilitant que es familiaritzin tant amb el seu funcionament com amb els seus riscos.

Si els nens veuen als seus familiars tractar els mitjans digitals amb normalitat i responsabilitat, és molt més fàcil que aprenguin a fer una correcta utilització d'ells i no ocultin qualsevol problema que puguin tenir a través d'aquests mitjans.

En resum

Combatre el Bullying és a les mans de tota la societat
, tant des del punt d'evitar que els nens es converteixin en agressors o agredits, com des d'evitar que si veuen una actuació injusta, guardin silenci. La prevenció de totes les cares del monstre està en l'educació des de la més tendra infància, i en conscienciar-nos que és una cosa real que pateixen cada dia milers de nens al nostre país, posant tots els mitjans al nostre abast per evitar que les seves xifres segueixin augmentant.

Recordes haver patit algun episodi de Bullying a la teva etapa escolar? Creus que el teu fill/a ho ha pogut patir?