T. síntesi EL CANVI CLIMÀTIC

La millor proposta en Treballs de síntesi i estades per a la secundària.

 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20

troba la teva casa!


cANVI clImÀtIc,
El mEDI AmbIENt A lEs NostrEs mANs

 

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos de:

 

A/ El canvi climàtic

B/ Les Energies renovables

C/ La nova cultura de l’Aigua

D/ El tractament dels residus

 

treball síntesi biodiversitat

 

La proposta compta amb un total de 12 activitats realitzades a la casa de colònies més un annex amb 7 activitats més  (ampliació treball de síntesis) a realitzar a la tornada en el propi centre.

 

Una síntesis real, on, en un entorn especialment favorable i amb uns educadors especialistes en aquest tipus d’activitat, els alumnes afloren, apliquen i interrelacionen entre sí els coneixements adquirits.

 

Objectiu de l’eix conductor:   Fer que els joves connectin amb la realitat am-biental referent al Canvi Climàtic i generar en ells la curiositat i esperit crític.


treball síntesi

 

 

treball síntesi

 

1/ DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ  Presentació del treball de síntesis  i de les activitats, explicació de les normes i sistema de valoració. Entrega del dossier.

2/ CURIOSITATS. PUNT DE PARTIDA   Llengua catalana  Dinàmica grupal. Objectiu: respondre 100 preguntes relacionades amb l’eix conductor.

3/ A VEURE QUÈ HI HA?  
Coneixements del medi i ciències socials Projecció + debat.  Projecció + debat.   Projecció entorn al Canvi Climàtic. Punts de debat: Quines poden ser les eines per revertir la situació?

4/ EL QUÈ?  Coneixements del medi  i ciències socials Dinàmica grupal amb un joc gegant  tipus “ Mot Encreuat”. Descobrint les paraules aprendrem conceptes: el Reciclatge, les depuradores, la generació d’energia eòlica... etc.

5/ QUE BAIXO!  Àrea de l’Educació Física. Coneixement del medi  Treballarem l’estudi aproἀtant el mostreig de marques de la baixada per la tirolina.

6/ AL CENTRE!
  Àrea de l’educació física.
  Tir amb arc: Tir amb arc: A partir d’una activitat merament lúdica, treballarem, per grups, la velocitat, la força i l’estadística com a eina predictiva.

7/ EL TERRITORI
  Coneixements del medi i Geografia, Treball de camp. En grups observa-rem el territori i analitzarem diferents indicis de canvi climàtic.

8/  EL CICLE DE L'AIGUA HUMÀConeixements del medi i ciències naturals Experiment de ἀltratge (depuradora )  per treballar el procés de neteja i manteniment de l’aigua.

9/ EL COMERÇ MUNDIAL 
Llengua catalana, ciències socials, coneixements del medi, tecnologia.  Joc de nit i dinàmica entorn els moviments del comerç mundial i quina és la importància del nostre paper com a consumidors

10/ RECICLEM?
  Ciències socials, coneixements del medi, medi social   Activitat per des-cobrir  els diferents processos de reciclatge i la seva importància. Debat a futur: Punts de millora per a la gestió dels nostres residus.

11/ LES ENERGIES RENOVABLES
Ciències socials, coneixements del medi,  ciències físiques  Treball dinàmic entorn a les  diferents energies renovables. Ens construïm el nostre propi kit de “energia renovable” .

12/ A VOLTES AMB LA FÍSICA
  Educació física   Competició esportiva de diferents pràc-tiques.   Analitzarem els resultats prova a prova i en el seu conjunt per descobrir quina ha estat la clau de l’èxit del millor equip.

 

 

CATÀLEG COLÒNIES ESTIUCONTACTA amb EIX ESTELS