Colònies i sortides per aprendre, ser, fer, viure i conviure

  • Colònies i sortides per aprendre, ser, fer, viure i conviure
  • Colònies i sortides per aprendre, ser, fer, viure i conviure
  • Colònies i sortides per aprendre, ser, fer, viure i conviure
  • Colònies i sortides per aprendre, ser, fer, viure i conviure
  • Colònies i sortides per aprendre, ser, fer, viure i conviure

Colònies i sortides per aprendre, ser, fer, viure i conviure

COLONIES PER SER, FER, VIURE, CONVIURE, APRENDRE

 

COLONIES I SORTIDES PER SER, PER FER, PER VIURE I PER CONVIURE

 

  • Aprendre a Fer: Els aprenentatges no poden ser considerats com una simple transmissió de pràctiques més o menys rutinàries. Per això, cada vegada pren més importància el concepte de ‘competència’, que implica la combinació de formació tècnica i professional amb el comportament social, l’aptitud per al treball en equip i per a les relacions interpersonals, la iniciativa i el gust pel risc.


  • Aprendre a Conviure:Suposa un dels principals reptes de l’educació en l’actualitat, per l’accentuació del risc de conflictes i l’augment de la competitivitat. L’educació en tots els àmbits ha de fomentar l’autoconeixement i el sentiment d’empatia envers els altres.


  • Aprendre a ser: L’educació ha de contribuir al desenvolupament integral de cada individu, ja que l’objectiu del desenvolupament és la realització completa de l’ésser humà en tota la seva riquesa i en la complexitat de les seves expressions i compromisos.

  • Aprendre a Viure: El fet de l’aprenentatge com conseqüència de la vivència interna de l’individu, i l’assoliment d’un aprenentatge significatiu ha de ser la base sobre la qual es fonamenta l’educació. El fet de viure plenament el procés de l’aprenentatge han de dotar a l’individu amb l’experiència i la capacitat per gestionar el coneixement.


  • Aprendre a Aprendre: Aprendre a Aprendre implica un tipus d’aprenentatge més orientat cap al domini dels instruments del coneixement, que es pot considerar un mitjà i una finalitat de la vida humana: com a mitjà per comprendre el món que ens envolta; com a finalitat, pel plaer mateix de comprendre, de conèixer i de descobrir.

 

 

 

 

COLONIES PER SER, FER, VIURE, CONVIURE, APRENDRE